Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Nieuwe erfrechtregels: meer vrijheid en minder kans op familieruzie

'De bloedband wordt minder belangrijk dan de feitelijke band die een gezin kan vormen', zegt Mark Delboo

Sinds 1 september 2018 is het nieuwe erfrecht van kracht. De belangrijkste veranderingen? Het beschikbaar gedeelte wordt groter en u krijgt de mogelijkheid om een erfovereenkomst af te sluiten, legt advocaat Mark Delboo uit.

In ons erfrecht, dat nog stamt uit de tijd van Napoleon, is een erflater niet geheel vrij om te doen wat hij wil met zijn vermogen. ‘Als je drie of meer kinderen hebt, kon je volgens het Belgische erfrecht voor schenkingen of testamenten maar vrij beschikken over één vierde van je vermogen’, weet advocaat Mark Delboo. In Angelsaksische landen mag je meestal geheel vrij over je vermogen beschikken. Met de nieuwe erfregels is België sinds 1 september wat meer opgeschoven in die richting.

‘Toch hebben we nog geen Angelsaksisch systeem’, verduidelijkt Mark Delboo. ‘Het deel waarover je vrij kunt beschikken is nog altijd niet groter dan helft van de fictieve massa.’ Die fictieve massa wordt gevormd door alle goederen in het vermogen bij overlijden, verhoogd met alle schenkingen die de schenker deed tijdens zijn leven. ‘Dus snel alles voor je overlijden wegschenken helpt niet om de fictieve massa te verkleinen.’

'De bloedband wordt minder belangrijk dan de feitelijke band die een gezin kan vormen'
Mark Delboo
Advocaat & Partner bij Delboo

De wetgever wilde het erfrecht moderniseren en beter laten aansluiten op de gezinnen die er vandaag anders uitzien zijn dan in de tijd van Napoleon. ‘Stel dat iemand twee kinderen heeft en zijn echtgenote twee kinderen uit een vorig huwelijk. Dan kan hij dus vanaf nu zijn vermogen gelijk verdelen tussen de vier kinderen die bij hem wonen’, legt Delboo uit. ‘De bloedband wordt minder in rekening gebracht dan de feitelijke band die een gezin kan vormen.’

Strikte procedure
Ook nieuw in het Belgische erfrecht: in een gezin kun je nu een geldige erfovereenkomst sluiten. ‘Er zijn heel wat voorwaarden en een strikte procedure, maar vanaf 1 september kun je een subjectief evenwicht bereiken van de verdeling van de nalatenschap.’

Een voorbeeld? Een zoon studeerde in het buitenland en is daar heel succesvol door geworden. ‘Als alle erfgenamen akkoord gaan, kan bijvoorbeeld worden bepaald dat die zoon minder uit de nalatenschap zal krijgen dan zijn broers en zussen.’ Of stel dat iemand twintig jaar voor een zieke ouder zorgde, dan kan dat ook in rekening worden gebracht.

‘Ouders moeten nog meer dan vroeger hierover praten met hun kinderen. Dat is in de praktijk vaak moeilijk, maar een goed gesprek - vaak liefst zonder schoonkinderen - kan wonderen doen’, zegt Mark Delboo.

Overigens: niemand kan benadeeld worden tegen zijn zin. ‘De procedure geeft ook voldoende bedenktijd en wie wenst kan ook hulp en bijstand van neutrale personen krijgen. Dit is een kans om heel wat procedureleed na een overlijden te vermijden. De ouders zijn bijgevolg aan zet’, besluit Mark Delboo.

Contact:


DELBOO

Optimismelaan 1b3, 1140 Brussel
T. +32(0)2-502 59 87

Franklin Rooseveltlaan 172-174, 8790 Waregem
T. +32(0)56-62 51 00

Paalsteen 5, 9830 Sint-Martens-Latem
T. +32 (0)9-220 51 10

Liersebaan 238/B, 2240 Zandhoven
T. +32 (0)3-331 80 80

www.delbooadvocaten.be

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.