Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘De drie kernthema's van de energietransitie'

Mark Lacey, Head of Commodities bij Schroders

Om de klimaatverandering tegen te gaan is er een overgang naar een koolstofarme wereld nodig. Die transitie is volop aan de gang, waardoor de manieren waarop we energie produceren, distribueren en verbruiken momenteel volop verandert. ‘Er zijn drie cruciale drivers waar je bij beleggen in de energietransitie rekening mee moet houden.’

120 biljoen dollar: dat is het geraamde totale bedrag aan investeringen in hernieuwbare energieoplossingen dat nodig is om tegen 2050 de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Daartoe zullen de komende 30 jaar al onze energiesystemen wereldwijd ingrijpend moeten omschakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame oplossingen. ‘Dat creëert enorme investeringskansen’, benadrukt Mark Lacey, Head of Global Resource Equities bij vermogensbeheerder Schroders.

Holistische kijk

‘En niet alleen beleggen in producenten van schone energie kan interessant zijn. De energietransitie zal gevolgen hebben voor de hele toeleveringsketen. Daarom richten wij onze beleggingsfocus ook op energiedistributeurs, opslagspecialisten, fabrikanten van apparatuur en op technologiebedrijven die het verbruik vergemakkelijken.’ Door al die spelers te combineren, kan Schroders kiezen uit een uitgebreide poel van beleggingskansen.

Advertentie

Milieuperspectief

Daarbij zit duurzaamheid verankerd in het volledige beleggingsproces. In de eerste plaats is het belangrijk te weten dat al die veranderingen vanuit een milieuperspectief gebeuren en georganiseerd worden. En dat de betrokken partijen het doel hebben om hun koolstofuitstoot te reduceren. ‘Een bijkomend voordeel: dat wordt wereldwijd aangemoedigd en ondersteund door overheden én investeerders’, vertelt Mark Lacey.

Ongeziene omvang

Ten tweede is er de omvang van de investeringen die op dit moment grotendeels door iedereen ondergewaardeerd wordt. De investeringen bedragen wereldwijd maar liefst 120 biljoen dollar over de gehele waardeketen. ‘Dat is drie tot vier keer meer dan de investeringscijfers van de laatste twee decennia’, weet Mark Lacey. ‘Dat kun je als belegger niet langer negeren.’

‘Onze aanpak bewijst dat het oog op rendement perfect gecombineerd kan worden met het nastreven van duurzame oplossingen’

Mark Lacey
Head of Commodities bij Schroders

Potentieel rendement

Dat doen investeerders dan ook steeds minder. De cijfers van de MSCI Global Alternative Energy Index bewijzen dat. Die index bevat opkomende large, mid en small cap bedrijven die 50 procent of meer van hun inkomsten halen uit producten en diensten binnen alternatieve energie. ‘Het potentiële rendement voor de komende jaren is veelbelovend,’ onderstreept Mark Lacey. ‘Dat wordt nog verder aangewakkerd door de inburgering van elektrische voertuigen en de dalende kosten van wind- en zonne-energie.’

Unieke en erkende strategie

De fondsstrategie van Schroders bij investeringen in de energietransitie heeft inmiddels het CLA Towards Sustainability label gekregen. Daarbij wordt gekozen voor het actieve beheer van wereldwijde aandelen. ‘We streven naar een vermogensgroei op de lange termijn door te beleggen in de best presterende bedrijven die de overgang naar een koolstofarme economie aansturen’, verduidelijkt Mark Lacey.

Profit + purpose

Daarbij screenen de specialisten van Schroders een beleggingsuniversum van meer dan 2.000 aandelen. Bedrijven die betrokken zijn bij fossiele brandstoffen of kernenergie worden per definitie uitgesloten. En er worden ook screenings toegepast op basis van financiële maatstaven en ESG-beperkingen. Zo ontstaat een fonds met een potentieel hoog rendement bestaande uit 30 tot 50 ondernemingen, gediversifieerd naar geografie en sector. ‘Onze aanpak bewijst dat het oog op rendement perfect gecombineerd kan worden met het nastreven van maatschappelijk verantwoorde en duurzame oplossingen‘, besluit Mark Lacey.

Energietransitie

De energietransitie, niet alleen een goede beleggingsopportuniteit, maar een noodzaak! Wilt u meer weten? Bezoek de website van Schroders.

 

Belangrijke informatie: 

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

Schroders is een verwerkingsverantwoordelijke​ met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.