Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Financieel rendement is ook niet alles'

Wim Nagler, Head of Institutional Relations Benelux bij Schroders

Ondernemingen die focussen op duurzaamheid leveren niet alleen een positieve bijdrage aan mens, samenleving en milieu. Ze hebben vaak ook een veerkrachtig bedrijfsmodel dat hun groeikansen maximaliseert. ‘Als beleggers moeten we verder kijken dan alléén financieel rendement.’

Duurzaam beleggen gaat veel verder dan het nastreven van een optimale relatie tussen risico en rendement. Ook het impactrisico is een onmisbare derde pijler binnen het beleggingsproces. Dat is de rotsvaste overtuiging van vermogensbeheerder Schroders. ‘Winst is slechts het begin. Beleggen gaat over meer dan alléén financieel rendement’, verduidelijkt Sandra Lequime, Head of Belgium & Luxembourg bij Schroders.

Voor impact gecorrigeerde winst 

Sandra Lequime, Head of Belgium & Luxembourg bij Schroders
Advertentie

‘Zeker nu we een fundamentele verschuiving zien in de manier waarop bedrijven bekeken en gewaardeerd worden, is inzicht in de impact die zij hebben op de samenleving en de planeet cruciaal. Niet alleen om hun werkelijke kosten te kunnen bepalen, maar ook om hun voor impact gecorrigeerde winst te becijferen. Want niet alle winsten zijn gelijk.’

‘Winst is slechts het begin: beleggers moeten verder kijken dan alléén financieel rendement’

Sandra Lequime
Head of Belgium & Luxembourg bij Schroders

‘Wij zien de negatieve duurzaamheidsimpact van ondernemingen als een risico, omdat die zich vertaalt in kosten die de groeivooruitzichten op lange termijn kunnen beïnvloeden’, vertelt Wim Nagler, Head of Institutional Relations Benelux bij Schroders. ‘Dat is de reden waarom wij niet alleen bekijken hoeveel winst een onderneming maakt, maar ook op welke manier dat gebeurt.’

Meten is weten

Om dat te weten te komen, gebruikt Schroders onder meer impactIQ: een gedetailleerde instrumentenset ontwikkeld op basis van meer dan 20 jaar ESG-beleggingservaring. Daarmee worden via big data externe factoren en risico’s gedetecteerd die van invloed kunnen zijn op de resultaten van een bedrijf, en de risico's van niet-duurzame praktijken. Denk aan: het effect van klimaat- en maatschappelijke gebeurtenissen op de bedrijfswinsten. In hoeverre de bedrijfsoperaties voldoen aan de Duurzame  Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties is ook cruciaal.

‘Wij zien de negatieve duurzaamheidsimpact van ondernemingen als een risico, want die vertaalt zich in kosten’

Wim Nagler
Head of Institutional Relations Benelux bij Schroders

Actief aandeelhouderschap

Ook actief aandeelhouderschap is een belangrijk kernonderdeel. Door een permanente dialoog te onderhouden met het management van een bedrijf, krijgen vermogensbeheerders een nauwkeuriger inzicht in de werking van een organisatie. ‘Wij moedigen de bedrijven waarin wij beleggen aan om over te stappen op een duurzamer bedrijfsmodel’, vertelt Sandra Lequime. ‘Dat maakt hen in veel gevallen veerkrachtiger en ondersteunt hun groei op de lange termijn’, klinkt het.

Met zijn duurzaamheidsgamma streeft Schroders een positieve impact na op de samenleving. ‘We willen via onze beleggingen ook bijdragen aan de oplossingen die nodig zijn om maatschappelijke of milieu-uitdagingen op te lossen’, besluit Wim Nagler. ‘Zoals klimaatverandering, inclusie, gezondheid en welzijn, verantwoorde consumptie en een duurzame infrastructuur.’

Lees hier hoe Schroders de belegger helpt om te beleggen voor impact en verder te kijken dan uitsluitend financieel rendement.

Bezoek de website

Caseverhalen: Signify en Bunzl

Saida Eggerstedt, Head of Sustainable Credit bij Schroders: ‘We beleggen het geld van klanten alleen in bedrijven die sterk en gezond zijn, en in staat zijn om hun financiële beloften na te komen. Maar er is meer. We willen ook zien dat de activiteiten van het bedrijf een rol spelen bij het oplossen van bepaalde wereldproblemen.’

In Europa wordt geschat dat een overstap naar commerciële LED-verlichting een besparing van 100 miljoen ton aan koolstofuitstoot per jaar kan opleveren - het equivalent van 130 miljoen hectare bos.

Lampenpionier Signify gaat nog een stap verder. Het bedrijf werkt aan de ontwikkeling van nieuwe toepassingen, waaronder smart farming, waarbij slimme lampen zich aanpassen aan de vereisten van plantensoorten, en sterilisatie door UV-verlichting.

Signify heeft al in 2020 koolstofneutraliteit bereikt. Al zijn energie is afkomstig van hernieuwbare bronnen. Meer dan 80% van de inkomsten is afkomstig van duurzame producten en 90% van het productieafval wordt gerecycled. ‘We volgen het bedrijf, praten met het management, houden het verantwoordelijk’, besluit Saida Eggerstedt. ‘Winst is slechts het halve verhaal.’

Bunzl

Een andere case is Bunzl, het grootste bedrijf waarvan je nog nooit gehoord hebt, en dat ons helpt minder plastic te gebruiken. Fondsbeheerder Katherine Davidson, vertelt hoe Bunzl de strijd aangaat met plastic afval en zo laat ze zien hoe belangrijk het is om verder te kijken dan alleen kortetermijnwinst.

‘De in Londen genoteerde multinational produceert onder meer wegwerpartikelen zoals drinkbekers, voedselverpakkingen en draagtassen, en staat daardoor dicht bij een van 's werelds grootste problemen: de berg plastic die onze aarde, de oceanen en de voedselketens overwoekert. Het zit midden in de leveringsketen, tussen de fabrikant en de bedrijven die zijn producten gebruiken, en kan in die positie naar beide kanten druk uitoefenen om te verduurzamen.’

Bekijk de video om te zien hoe Bunzl als deel van het probleem ook een spilfunctie in de oplossing vervult.

 

Belangrijke informatie: 

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

Schroders is een verwerkingsverantwoordelijke​ met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.