Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Infrastructuurinvesteringen vergroenen, herstellen én versterken de economie'

Beleggers stimuleren via infrastructuurinvesteringen essentiële veranderingen. Denk aan: het vergroenen en versterken van onze economie, alsook het economisch herstel na covid-19. ‘Daarbij beogen we aantrekkelijke inkomsten binnen het huidige klimaat van lage rente.’

Luchthavens, telecommunicatienetwerken en energieopslag: infrastructuur ondersteunt wereldwijd de economische groei via de levering van onmisbare en essentiële diensten. Maar infrastructuuroplossingen vormen niet alleen de hoeksteen van de economie, ze spelen ook een sleutelrol in het vergroenen ervan. ‘Infrastructuur is een van de belangrijkste beleggingsthema’s van het decennium’, benadrukt Wim Nagler, Head Institutional Benelux bij vermogensbeheerder Schroders.

Dat geldt bijvoorbeeld voor investeringen die focussen op energietransitie. ‘Via infrastructuurinvesteringen kunnen beleggers de shift van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen niet alleen actief in de juiste richting sturen, tegelijkertijd beogen ze er een risicogewogen potentieel rendement mee.’ Een aantrekkelijk scenario voor alle partijen.

Advertentie

Infrastructuur als herstelwapen

Wim Nagler, Head of Institutional Relations Benelux bij Schroders

Ook bij het economische herstel na de coronapandemie is de juiste infrastructuur onmisbaar. Het is zelfs een van de sleutels voor een duurzame remonte. ‘Investeringen in infrastructuur financieren de reële economie’, zegt Wim Nagler. ‘Weinig beleggingen zijn beter geschikt om een duurzamere toekomst mee te helpen opbouwen.’

Volgens een studie van het McKinsey Global Institute werd er vóór de pandemie wereldwijd jaarlijks 2,5 biljoen dollar in infrastructuur geïnvesteerd. ‘Dat is een enorm bedrag, maar in het rapport wordt geschat dat jaarlijks gemiddeld 3,3 biljoen dollar moet worden geïnvesteerd om de verwachte groei te kunnen ondersteunen.’ Er zijn dus veel opportuniteiten.

Wereldwijde impact

Het belang van infrastructuur beperkt zich bovendien niet tot bepaalde landsgrenzen. In ontwikkelingslanden en in opkomende markten spelen infrastructuurinvesteringen evenzeer een belangrijke rol. Europa en de Verenigde Staten zetten de komende jaren miljarden in om de wereldeconomie te vergroenen en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te behalen.

‘Infrastructuur is een van de belangrijkste beleggingsthema’s van het decennium’

Wim Nagler
Head Institutional Benelux bij Schroders

In ontwikkelingslanden hebben één miljard mensen nog steeds geen toegang tot elektriciteit, zo blijkt uit onderzoek van de VN. 39 procent heeft geen toegang tot een breedbandnetwerk van de derde generatie (3G), terwijl een groot deel van de ontwikkelde wereld de overstap voorbereidt op 5G, of dat recent heeft gedaan. Ook dat creëert veel investeringskansen.

Positief voor planeet en belegger

‘Ontwikkelingslanden en opkomende markten staan voor immense infrastructuuruitgaven die op een duurzame wijze georganiseerd moeten worden’, weet Wim Nagler. ‘Dat is niet alleen goed nieuws voor onze planeet, maar ook voor beleggers.’ Want binnen een beleggingsportefeuille bieden duurzame infrastructuuractiva een groot aantal mogelijke voordelen.

Daartoe behoren economische veerkracht, een lage volatiliteit als gevolg van de voorspelbaarheid van cashflows en uiteraard een grote positieve impact op de levenskwaliteit en de economische ontwikkeling van lokale gemeenschappen en landen. ‘De diversificatiemogelijkheden zijn ook aantrekkelijk voor investeerders die een lange beleggingshorizon beogen.’

Drie hoofdthema’s

Schroders geeft beleggers toegang tot infrastructuurinvesteringen, en focust daarbij op drie hoofdthema’s. Het eerste is Essentiële Infrastructuur. ‘Wij beleggen in een brede groep onmisbare infrastructuuractiva, met de klemtoon op een lange economische levensduur en zicht op de cashflow’, zegt Wim Nagler.

Het tweede thema is Energietransitie. Daarbij focust de vermogensbeheerder op het ondersteunen van de overgang naar schonere energie via een reeks initiatieven in heel Europa, zoals windenergie- en zonne-energieprojecten. En dan is er Digitale Transformatie. ‘Wij investeren tevens in activa die de digitale revolutie mogelijk maken: van telecommunicatietorens tot glasvezelkabels en groene datacenters.’

Profit meets Purpose

Ook actief aandeelhouderschap is belangrijk. Door een constante dialoog te voeren met het management van een bedrijf, krijgen vermogensbeheerders een gedetailleerder inzicht in de werking van een organisatie. ‘Winst is slechts het begin. Wij moedigen de ondernemingen waarin wij investeren aan om over te stappen op een duurzamer bedrijfsmodel’, besluit Wim Nagler. Dat stimuleert hun veerkracht en groei op de lange termijn.’  

Belangrijke informatie: 

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

Schroders is een verwerkingsverantwoordelijke​ met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.