Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Wereldsteden zijn vastgoedwinnaars van morgen’

Hugo Machin, fondsbeheerder bij Schroders

Wereldsteden zijn plaatsen waar mensen willen wonen, werken en ontspannen. De beste voorbeelden hebben een sterke infrastructuur, diverse economieën, geschoolde kenniswerkers en arbeidskrachten en bieden een hoge levenskwaliteit en cultuur. ‘Via vastgoedbeleggingen in deze steden bieden we investeerders toegang tot een diverse reeks sectoren.’

Tegen 2050 wordt verwacht dat 70 procent van de wereldbevolking in stedelijke gebieden zal leven. Vandaag is dat nog maar 55 procent. Daar schuilt dus een bijzonder groot groeipotentieel, ook voor beleggers. Want de vraag naar vastgoed in deze steden zal de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid alleen maar toenemen. ‘De waarden en huuropbrengsten van stedelijk vastgoed zullen allicht rechtevenredig met deze evolutie stijgen’, meent Hugo Machin, fondsbeheerder bij Schroders en verantwoordelijk voor de Global Disruption-beleggingsstrategie.

Gespreid en evenwichtig

Advertentie

‘Omdat we analyseren welke steden zullen profiteren van demografische verschuiving, kunnen we onze beleggingen richten op de juiste kansen.’ Deze sterke wereldsteden bieden via vastgoed en infrastructuur immers toegang tot een divers scala van sectoren: van datacenters, opslagruimtes en industriewoningen tot conventioneler vastgoed zoals kantoren, winkels en industrie.

‘Vastgoedbeleggingen hebben een lage correlatie met andere activacategorieën, en beogen aantrekkelijke rendementen op de lange termijn. Het zijn waardevolle en diversifiërende instrumenten voor het structureren van een evenwichtige portefeuille.’

Directe en makkelijke toegang

De strategie van Schroder geeft beleggers een wereldwijde, directe en makkelijke toegang tot waardevol vastgoed met de liquiditeit van een beleggingsfonds. De transactiekosten daarbij zijn lager in vergelijking met fysieke vastgoedtransacties. ‘We maken voor beleggers stedelijke economieën toegankelijk die naar verwachting beter zullen presteren dan de nationale gemiddelden’, verduidelijkt Machin.

Tegen 2050 wordt verwacht dat 70 procent van de wereldbevolking in stedelijke gebieden zal leven.

Hugo Machin
fondsbeheerder bij Schroders

‘We focussen op vastgoedinvesteringen in ‘s werelds grootste en financieel sterkste steden, waar de vraag groot en het aanbod beperkt is.’ Dat vertaalt zich in een solide prijszettingskracht en een potentieel aantrekkelijk investeringsrendement op de lange termijn. En er is ook inflatiebescherming door mogelijke dividendrendementen. De reden? Huurgelden stijgen gewoonlijk in lijn met de inflatie.

Unieke strategie

Schroders belegt via zijn unieke vastgoedstrategie, die geleid wordt door een internationaal team van specialisten, in bedrijven die een structurele groei beogen en zich focussen op verstedelijking: via uniek vastgoed, met nieuwe technologieën of met een innovatieve visie op demografische verschuivingen. ‘Wij geloven dat dergelijke hoogkwalitatieve bedrijven op de lange termijn een meerwaarde kunnen blijven bieden, omdat ze rekening houden met deze factoren en de megatrends die wij wereldwijd zien opkomen’, zegt Machin.

Duurzaamheid

Daarbij speelt duurzaamheid ook een belangrijke rol. Want klimaatverandering en de overgang naar een koolstofarme wereld is de grootste uitdaging waar we vandaag voor staan. ‘Ook onze beleggingsstrategie houdt rekening met het feit dat samenlevingen, bedrijven en industrieën de komende decennia zullen veranderen’, bevestigt Machin.

‘Maar verandering biedt ook kansen.’ Zo zal er naar verwachting de komende 10 jaar voor meer dan 20 biljoen dollar geïnvesteerd worden om de opwarming van de aarde tegen te gaan. ‘Dat zal deels gebeuren via vastgoed, infrastructuur én wereldsteden.’

Vastgoedwinnaars van morgen

Wereldwijd beleggen in vastgoed kan tot slot ook bijdragen tot investeringsdiversificatie, omdat het zich niet beperkt tot het bezit van vastgoed in slechts één land. ‘Het risico wordt gespreid over een aantal gebouwen en bedrijven, in plaats van te vertrouwen op het succes van één of twee’, besluit Machin.

‘Wij concentreren ons op de basis van vastgoedinvesteringen: door te beleggen in de beste exploitanten op locaties waar de marktvraag het grootst is. Want dat levert doorgaans hogere huren en betere returns op.’ Wereldsteden zijn de ‘vastgoedwinnaars’ van morgen, aldus Schroders.

Global Cities

Beleggen in bedrijven met het beste onroerend goed in de beste locaties in wereldsteden. Wilt u meer weten over beleggen in Global Cities? Bezoek de website van Schroders.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.