Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

'Beleggers kunnen de klimaatverandering niet langer negeren'

©Schroders

Klimaatverandering wordt een van de belangrijkste factoren die de wereldeconomie bepalen. Wat is de impact op uw portfolio?

Assetmanager Schroders is toonaangevend in duurzaam investeren. De ngo ShareAction prijst hen als de Europese nummer één, en VN-organisatie Principles for Responsible Investment geeft hen een A+ rating. ‘De opwarming van de aarde, de wijzigende demografie en de technologische revolutie veranderen onze planeet ingrijpend’, zegt Simon Webber, manager van het Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity. ‘Ook economisch zijn de gevolgen enorm. Conventionele financiële analyse volstaat niet meer om de winnaars van de verliezers te onderscheiden.’

Analyse
‘Uit onderzoek weten we dat steeds meer investeerders willen begrijpen hoe hun investeringsbeslissingen de wereld rond hen beïnvloeden’, gaat Webber voort. ‘Tegelijkertijd weten ze dat duurzaam investeren een weg kan zijn naar betere langetermijnreturns.’

Om succesvol duurzaam te investeren, is een vooruitblikkend, fundamenteel investeringsproces nodig, dat rekening houdt met milieugerelateerde factoren. Traditionele financiële analyse gaat daaraan voorbij. ‘Daarom bestuderen we meer dan alleen zakenmodellen’, stelt Webber.

Conventionele financiële analyse volstaat niet meer om de winnaars van de verliezers te onderscheiden
Simon Webber
manager van het Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity

Schroder ontwikkelde een eigen methodologie om te meten hoe bedrijven interageren met klanten, leveranciers en werknemers. Alle milieu- en sociale kosten van hun activiteiten worden in het totaalplaatje opgenomen. Dat helpt om de reële langetermijnwaarde en impact van investeringen in kaart te brengen.

‘Traditionele analisten houden veel te weinig rekening met de economische gevolgen van de veranderingen die op til staan’, vindt Webber. Een aantal trends tekent zich nochtans duidelijk af. Duurdere emissierechten zullen hernieuwbare energie in Europa veel competitiever maken. ‘Daardoor zullen tegen 2020 kool-, gas- en nucleaire centrales uit de markt geduwd worden ten voordele van hernieuwbare energie’, voorspelt Webber. ‘De infrastructuur voor de productie van wind- en zonne-energie gebruikt bovendien erg veel koper, zodat de vraag naar die grondstof sterk zal toenemen.’

Een andere trend die onderschat wordt volgens Webber, is de omschakeling naar elektrische auto’s: ‘Analisten gaan uit van een lineaire groei, maar wij zien die markt veel sneller aantrekken. Hetzelfde geldt voor de omschakeling van wegtransport naar het milieuvriendelijkere spoor.’

Integratie
Schroder integreert de lessen uit zijn duurzaamheidsonderzoek in alle investeringsbeslissingen. ‘Het maakt integraal deel uit van wat we doen’, zegt Webber.

Duurzaamheidsanalyse is voor Schroder niet zomaar een kwestie van vakjes aankruisen, maar een manier om toegevoegde waarde te genereren. ‘We gebruiken de inzichten uit die analyses om daadwerkelijk impact te hebben op de bedrijven waarin we investeren’, zegt Webber. ‘We zetten onze stem in tijdens aandeelhoudersvergaderingen om positieve verandering aan te moedigen.’

Portfolio                                  

Voor de selectie van bedrijven voor het fonds, focust Webber op bedrijven die een deel van de oplossing zijn, en die ook mooie financiële vooruitzichten hebben: 'We zijn er van overtuigd dat beleggen in bedrijven met een sterk ethos op terreinen als milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur betere resultaten oplevert voor onze klanten.’

Belangrijke informatie

Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

Dit artikel geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

Uitgegeven door Schroder Investment Management (Europe) S.A. Belgium branch, Boulevard Saint-Michel 47, 1040 Brussel. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.