Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Een dashboard voor klimaatverandering

©Shutterstock

De klimaatverandering en de omschakeling naar een koolstofarme we-reld worden belangrijke economische factoren. Om beleggers te helpen daar rekening mee te houden, ontwikkelde assetmanager Schroders een innovatieve tool.

De overgang naar een gedecarboniseerde economie zal de komende jaren en decennia niet zonder schokken verlopen. Beleggers hebben rigoureuze strategieën nodig om het klimaatrisico te beheren en nieuwe opportuniteiten te benutten. Schroders helpt met een reeks innovatieve tools de beleggers bij hun investeringsbeslissingen, terwijl de impact van de klimaatverandering zich ontvouwt. Het Climate Progress Dashboard is er daar een van.

Indicatoren
‘Ons dashboard telt twaalf indicatoren die de vooruitgang meten naar het decarboniseren van de economie’, zegt Andrew Howard, Head of Sustainable Research bij Schroders. Op basis van gegevens van internationale organisaties becijfert Schroders de impact van klimaatacties op erg diverse vlakken. De politieke ambitie om de planeet leefbaar te houden wordt in kaart gebracht, de evolutie van de oliereserves, de staat van de publieke opinie en de vooruitgang van milieutechnologie. Maar ook van bijvoorbeeld het aantal geplande elektrische wagens, de omvang van de klimaatfinanciering of de capaciteit aan hernieuwbare energie wordt de impact gemeten.

‘Ons dashboard voorspelt een gemiddelde temperatuurstijging van ver boven de 2 graden.’
Andrew Howard
Head of Sustainable Research bij Schroders

‘Het dashboard berekent voor elk van die metingen welke temperatuurstijging ze impliceert’, zegt Howard. ‘Als bijvoorbeeld de huidige politieke ambities waargemaakt worden, kunnen we een stijging van de gemiddelde temperatuur met 3,2° verwachten. Maar als daarentegen de geplande productie van fossiele brandstoffen gerealiseerd wordt, bedraagt de temperatuurstijging maar liefst 5,6°.’ Door de twaalf indicatoren naast elkaar te zetten, krijg je in één blik een overzicht van de klimaatactie op twaalf gebieden.

Vier graden
‘Alle indicatoren samen suggereren een temperatuursverandering die eerder naar 4 graden Celsius neigt’, legt Howard uit. Dat is heel wat meer dan de wereldwijde politieke ambitie van 2 graden die de wereldleiders van 195 landen in de klimaatakkoorden van Parijs in 2015 vastlegden. ‘Het is niet te vermijden dat beleggers in de komende jaren en decennia geconfronteerd worden met de kracht van de natuur die botst met de financiële markten’, waarschuwt Howard. ‘De belegger bereidt zich daar maar beter terdege op voor.’

Toen het dashboard een jaar geleden gelanceerd werd, voorspelden de indicatoren samen een stijging van 4,1 graden. In de recentste update is dat licht gedaald tot 4,0 graden. ‘De indicatoren gaan dus de goede richting uit, en er is op sommige domeinen reden voor optimisme’, stelt Howard. ‘Ik verwacht veel van het stijgend gebruik van elektrische wagens en schone energie. Die trend bewijst dat klimaatactie minder afhankelijk wordt van politiek, en meer van de consument en de bedrijfswereld. Gezien de traagheid van de politiek, is dat alleen maar positief te noemen.’

Belangrijke informatie

Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

Dit artikel geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

Uitgegeven door Schroder Investment Management (Europe) S.A. Belgium branch, Boulevard Saint-Michel 47, 1040 Brussel. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.