Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Een strategie voor duurzaam beleggen

©Shutterstock

De gevolgen van de opwarming van de aarde zullen verstrekkend en ingrijpend zijn. Maar een degelijke strategie voor duurzaam beleggen helpt beleggers om hun koers te bepalen tijdens de woelige overgang naar een koolstofarme wereld.

‘De impact van de klimaatverandering op de ondernemingen en op de financiële markten zal groot zijn’, zegt Andrew Howard, hoofd duurzaamheidsonderzoek bij assetmanager Schroders. ‘Conventionele financiële analyse houdt daar niet voldoende rekening mee. Er zijn andere tools nodig om beleggers door de klimaatverandering te gidsen.’

Schroders ontwikkelde daarom de Global Climate Change strategie, waarmee beleggers de risico’s kunnen beheersen en de kansen kunnen benutten tijdens de overgang naar een koolstofarme wereld. ‘Duurzaamheidsonderzoek is een integraal onderdeel van alles wat we doen’, zegt Howard. ‘We kijken onder de oppervlakte en zoeken naar de factoren die echt een verschil maken voor de investeringsresultaten. Bij de waardering van een bedrijf kijken we niet alleen naar de financiën, maar bijvoorbeeld ook naar de klimaatimpact en naar de relaties met alle stakeholders.’

Rendement
‘In onze Global Climate Change strategie richten we ons op de bedrijven die een deel van de oplossing zullen zijn, en bovendien blijk geven van interessante financiële vooruitzichten’, zegt Howard. De strategie focust op bedrijven die zich specialiseren in schone energie, energie-efficiëntie, milieu en natuurlijke hulpbronnen. Ook bedrijven met een vooruitstrevende positie in CO2-reductie en de sector van het duurzaam transport worden nauwlettend in het oog gehouden.

’Duurzaamheidsonderzoek is een integraal onderdeel van alles wat we doen’
Andrew Howard
hoofd duurzaamheidsonderzoek bij assetmanager Schroders

De markt is gewoonlijk erg slecht in het inschatten van disruptieve trends, meent Andrew Howard. De geïnformeerde belegger kan daar zijn voordeel mee doen: ‘De implicaties van de klimaatverandering worden nog maar beperkt doorgrond, en dat biedt kansen om rendement te boeken.’

ILS
Een van die kansen ligt in de markt van de aan verzekeringen gelinkte effecten, de zogenoemde Insurance Linked Securities, kortweg ILS. ‘De verzekeraars en herverzekeraars gebruiken ILS als alternatieve kapitaalbron om zich te beschermen tegen zeer grote natuurrampen als orkanen, aardbevingen, overstromingen of bosbranden’, zegt Zeba Ahmad, Alternatives Director bij Schroders.

De uitvinding van deze effectenklasse dateert van 1992, toen orkaan Andrew 26,5 miljard dollar schade veroorzaakte aan de zuidoostelijke kustlijn in de VS. ‘De laatste decennia waren er minder grote catastrofes dan beleggers geneigd zijn te denken’, zegt Ahmad. ‘Tussen 2002 en 2017 hebben catastrofeobligaties een gemiddelde return van 7,6 procent opgetekend, vergelijkbaar met de S&P500, maar met een veel kleinere volatiliteit van 3,2 procent.’

Ondanks de realiteit van de klimaatverandering, lijkt dit volgens Ahmad geen stoorzender te worden op deze lucratieve markt. ‘De grootste drijfveer van economisch verlies zal voortvloeien uit demografische veranderingen en de migratie naar meer risicovolle gebieden’, stelt Ahmad. Gevolg? Een sterke groei van rijkdom en van verzekerde waarde in getroffen gebieden. De markt kan dus nog sterk aantrekken.

‘ILS biedt op een originele manier een interessante diversificatie tegenover meer traditionele effecten, waarmee ze bovendien nauwelijks correleren’, besluit Ahmad, ‘en mét een goede compensatie per eenheid risico.’

Belangrijke informatie

Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

Dit artikel geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

Uitgegeven door Schroder Investment Management (Europe) S.A. Belgium branch, Boulevard Saint-Michel 47, 1040 Brussel. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

 

Belangrijke informatie

Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

Dit document geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

Uitgegeven door Schroder Investment Management (Europe) S.A. Belgium branch, Boulevard Saint-Michel 47, 1040 Brussel. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.