Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Jonge en slimme beleggers beleggen duurzamer

©Shutterstock

Bent u bang dat duurzaam beleggen ten koste gaat van uw rendement? Dan behoort u tot de minderheid, zo blijkt uit recent onderzoek van Schroders. De assetmanager bracht de groeiende interesse voor duurzaam beleggen gedetailleerd in kaart.

De klimaatverandering, de vergrijzing en de technologische revolutie veranderen het aanzien van onze planeet, onze waarden en de manier waarop we beleggen. Dat wordt weerspiegeld in het groeiende belang van duurzame beleggingsfondsen. Die investeren in bedrijven met aantoonbaar sterke milieu- of sociale prestaties en die zich voorbereiden op de veranderingen die op ons afkomen.

Onderzoek
Om de trend naar duurzaamheid tegen het licht te houden, bestelde assetmanager Schroders, een van de leiders in duurzaam beleggen, een uitgebreide studie. Voor de Schroders Global Investor Study 2018 werden meer dan 22.000 beleggers uit 30 landen geïnterviewd. ‘De belangrijkste conclusie? Slechts een kwart van de mensen wereldwijd denkt dat duurzaam beleggen ten koste van de resultaten gaat’, vertelt Wim Nagler, Sales Director bij Schroders voor België en Luxemburg.

'Ook slechts 19 procent van de Belgen is bezorgd dat duurzaam beleggen minder rendement betekent’, weet Nagler. ‘Het minst bezorgd zijn de respondenten uit Japan (13%), terwijl in China nog 39 procent van de beleggers vreest dat duurzaamheid aan het rendement vreet.’

Trend
Het onderzoek bevestigt dat duurzaam beleggen wereldwijd een groeiende trend is. Gemiddeld twee derde van de mensen heeft de afgelopen vijf jaar zijn inleg in duurzame beleggingen verhoogd. De cijfers variëren sterk per land: van 93 procent in Indonesië tot 32 procent in Japan. Voor ons land gaat het om 51 procent.

Het is vooral een gebrek aan informatie dat mensen tegenhoudt om nog meer in duurzame fondsen te beleggen
Wim Nagler
Sales Director bij Schroders voor België en Luxemburg

Gevolg? Een groter onderdeel van de totale portefeuille bestaat uit duurzame activa. ‘Voor de duurzame beleggers gaat dat gemiddeld om 37 procent van de portefeuille’, vertelt Nagler. ‘Hetzelfde percentage vinden we terug in België, maar in de VS loopt dat op tot bijna de helft.’

Vooral jongere mensen kiezen voor duurzaamheid. ‘Wereldwijd kiest 43 procent van de 18- tot 24-jarigen voor duurzaam beleggen’, stelt Nagler, ‘terwijl dat voor slechts 33 procent van de 45- tot 54-jarigen geldt.’

Informatie
Om duurzaam beleggen zijn volle potentieel te laten bereiken, moeten er nog een aantal obstakels geruimd worden. Daarbij zijn prestaties niet het grootste punt van zorg. ‘Het is vooral een gebrek aan informatie dat mensen tegenhoudt om nog meer  in duurzame fondsen te beleggen’, zegt Nagler. ‘Klachten gaan vooral over te weinig informatie over de bestrijding van omkoping en corruptie, over vervuiling en over het gebruik van hernieuwbare energie.’

Beleggers die hun eigen financiële kennis hoger inschatten, zijn dan ook meer geneigd om duurzaam te beleggen. Wereldwijd beleggen deze ‘experts’ 42 procent van de portefeuille duurzaam, in ons land gaat dat om slechts 34 procent. De educatie van beleggers kan dus de sleutel zijn om het financiële systeem meer duurzaam te maken - een speerpunt voor steeds meer beleidsmakers wereldwijd.

‘Naarmate duurzaam beleggen in bredere kring bekender en beter begrepen wordt, zal ook de aantrekkingskracht ervan groeien. Want mensen willen winst combineren met een positieve impact’, besluit Nagler. ‘De financiële wereld en de overheden moeten dus nog een tandje bijsteken om beleggers op een transparante manier voor te lichten over de voordelen van duurzaam beleggen.’

Belangrijke informatie

Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

Dit artikel geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen

Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.

Uitgegeven door Schroder Investment Management (Europe) S.A. Belgium branch, Boulevard Saint-Michel 47, 1040 Brussel. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.