Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Beleggen in de energietransitie: zo gaat u aan de slag

Mark Lacey, Scroders ©Dann

Beleggen in de energietransitie biedt heel wat kansen. Maar welke strategie hanteert u daar nu het best bij? En hoe onderscheidt u precies de winnaars van de verliezers?

De energiesector staat aan de vooravond van een grote omwenteling. Energie opwekken uit hernieuwbare bronnen in plaats van fossiele bronnen is slechts één hoofdstuk in dit verhaal. ‘Bij Schroders kijken we daarom verder dan alleen maar investeringen in windturbines en zonnepanelen’, vertelt Mark Lacey, Head of Commodities bij vermogensbeheerder Schroders. ‘Want ook de massale investeringen die nodig zijn voor slimme netwerken, energieopslag, elektrische voertuigen en meer energie-efficiëntie, maken allemaal deel uit van de energietransitie.’

‘Wie in dit thema wil beleggen, heeft een actieve, op de lange termijn gerichte benadering nodig’, meent Mark Lacey. ‘Door de complexe en snel evoluerende aard van de energietransitie is het niet eenvoudig om de bedrijven te vinden die het meest van dit thema profiteren. Veel beursgenoteerde ondernemingen zijn wel op een of andere manier betrokken in het energieverhaal, maar hebben een beperkte exposure aan het thema. Het aantal “pure players” rekenen we wereldwijd slechts op ongeveer 250. Om die te identificeren en op te volgen heb je een actief portfoliobeheer nodig.’

‘Wie in energietransitie wil beleggen, heeft een actieve, op de lange termijn gerichte benadering nodig.'
Mark Lacey
Head of Commodities bij vermogensbeheerder Schroders

‘Daarnaast leggen passief beheerde fondsen (trackers of ETF’s) vaak het zwaartepunt op een of twee subthema’s in het energieverhaal. En niet op de volledige waardeketen. Dat kan leiden tot hogere volatiliteit’, stipt Mark Lacey aan. ‘Bovendien volgen dergelijke trackers ook bedrijven die nog altijd investeren in fossiele brandstoffen. Bij Schroders leggen we de lat hoger. Een nutsbedrijf dat 99,5 procent in hernieuwbare energie investeert en 0,5 procent in fossiele brandstoffen? Ook die bedrijven weren we volledig. Nul blootstelling aan fossiele brandstoffen is bij ons de norm.’

Bedrijven die in de beste positie verkeren om in zo veel mogelijk schakels van de waardeketen te scoren: daar draait het in essentie om. ‘Dit betekent dat de traditionele grenzen tussen regio’s, stijlen en sectoren niet meer relevant zijn bij de opbouw van een thematische portefeuille’, stipt Mark Lacey aan. ‘Hoewel er zo’n 250 bedrijven zijn die actief bijdragen aan de energietransitie, zijn niet alle “best-in-class” bedrijven ook “best-in-class” beleggingen. Vanwege de snelle technologische ontwikkelingen, spelen zowel top-down als bottom-up factoren een rol bij het bepalen van de winnaars en verliezers.’

‘Sterke partijen in structureel aantrekkelijke technologie zullen het goed doen. Op bedrijfsniveau zijn de kwaliteit van het management en de relaties met klanten, toezichthouders en leveranciers dan weer cruciaal. En ook het balansbeheer verdient aandacht: veel bedrijven die technologie ontwikkelen voor schone energie staan nog in de kinderschoenen, met alle risico’s die daarbij horen. Kortom, een actief beheer is essentieel om de juiste keuzes te maken.’

Belangrijke informatie:
De meningen en standpunten in dit online artikel zijn die van Mark Lacey, en zij vertegenwoordigen niet noodzakelijk de meningen die worden uitgedrukt of weerspiegeld in andere berichten, strategieën of fondsen van Schroders.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.