Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Van zwarte naar groene energie: welke kansen voor beleggers?

©Dann

Slechts 5 procent van onze energie komt vandaag van hernieuwbare bronnen. Een transitie naar meer groen en meer efficiëntie is geen keuze, maar een noodzaak. En dat biedt aantrekkelijke kansen voor beleggers.

Van robotica tot water. Van biotechnologie tot millennials. Als belegger kunt u vandaag op verschillende thema’s en trends inspelen om uw portefeuille te diversifiëren. Maar wellicht zijn weinig trends zo fundamenteel beslissend voor onze toekomst als de energietransitie. Overheden, bedrijven, consumenten: steeds meer zien ze in dat de omschakeling naar duurzame energie geen keuze is, maar een absolute noodzaak om de planeet bewoonbaar te houden.

In 19de eeuw was hout de energiebron bij uitstek. Na de intrede van steenkool duurde het 70 jaar vooraleer hout als energiebron op het achterplan raakte. De tweede energietransitie - van steenkool naar olie en gas - nam 50 jaar in beslag. ‘De derde golf - van olie en gas naar hernieuwbare bronnen -  zal wellicht nog sneller gaan’, vertelt Mark Lacey, Head of Commodities bij vermogensbeheerder Schroders. ‘Het aandeel van hernieuwbare bronnen maakt vandaag 5 procent uit van de energiemix, en dat zal exponentieel groeien de komende decennia.’

‘Het aandeel van hernieuwbare bronnen maakt vandaag 5 procent uit van de energiemix, en dat zal exponentieel groeien de komende decennia.’
Mark Lacey
Head of Commodities bij vermogensbeheerder Schroders

Deze energietransitie wordt niet alleen geboost door een economische noodzaak (zoals bij de eerste twee golven), maar ook omdat overheden er vaart achter zetten. Een andere driver is de consument zelf. Steeds meer consumenten zijn met het energievraagstuk bezig en kiezen doelbewust voor groene stroom’, zegt Mark Lacey. ‘Bovendien zal de vraag naar energie in de toekomst stijgen. Er zijn niet alleen meer mensen die meer energie nodig hebben om in hun comfort en levensstijl te voorzien. Door de verdere elektrificatie in de transportsector (auto’s, vrachtwagens, vliegtuigen, …) zal de vraag nog versnellen. Een elektrisch voertuig gebruikt jaarlijks gemiddeld evenveel stroom als een standaard woning. Elektriciteit staat vandaag in voor 20 procent van het energieverbruik; dat zal naar schatting stijgen tot 45 procent tegen 2050.’

Fossiele brandstoffen afbouwen en hernieuwbare energiebronnen uitbreiden: om deze transitie mogelijk te maken, dient er heel wat geld geïnvesteerd te worden. ‘Tussen nu en 2050 zijn er volgens het International Renewable Energy Agency 120 biljoen dollar aan investeringen nodig over de volledige keten. Zonnepanelen en windmolens zijn daar slechts één schakel in. Ook de manier waarop we energie gebruiken, opslaan en distribueren moet volledig op de schop.’

‘Tussen nu en 2050 zijn er volgens het International Renewable Energy Agency 120 biljoen dollar aan investeringen nodig over de volledige keten. Zonnepanelen en windmolens zijn daar slechts één schakel in.'
Mark Lacey
Head of Commodities bij vermogensbeheerder Schroders

De omschakeling naar hernieuwbare energie komt met uitdagingen. ‘Windturbines en zonnepanelen kunnen weliswaar heel wat energie genereren. Maar wat als de wind niet waait, of de zon niet schijnt? Dat vraagt niet alleen om systemen om energie op te slaan, maar ook om performante netwerken die vraag en aanbod slim op elkaar kunnen afstemmen. Tot slot willen we die energie ook zo efficiënt mogelijk inzetten en het verbruik laag houden. Dat betekent dat er grote investeringen nodig zijn’, besluit Mark Lacey.

Belangrijke informatie:
De meningen en standpunten in dit online artikel zijn die van Mark Lacey, en zij vertegenwoordigen niet noodzakelijk de meningen die worden uitgedrukt of weerspiegeld in andere berichten, strategieën of fondsen van Schroders.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.