Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Welke investeringen zijn nodig voor de energietransitie?

De omschakeling naar hernieuwbare energie houdt meer in dan alleen maar zonnepanelen op daken schroeven. De hele energiepuzzel - van productie tot distributie - moet opnieuw gelegd worden. Dat biedt interessante kansen voor beleggers. Maar welke precies?

1. Netwerken en distributie

De productie van energie was vroeger een strikt top-downverhaal: een energiecentrale wekte stroom op en die vond via verschillende vertakkingen zijn weg naar uw stopcontact.

Dat strikte model is voorbijgestreefd. ‘De stroom uit uw stopcontact komt misschien niet meer alleen van een elektriciteitscentrale, maar - wie weet - van uw eigen zonnepanelen of die van uw overbuur. Steeds meer particulieren en bedrijven worden tegelijk consument én producent’, vertelt Mark Lacey, Head of Commodities bij vermogensbeheerder Schroders.

Enkele grote energiecentrales met tienduizenden kleine “energiecentrales” zoals particuliere zonnepanelen: dat betekent dat vraag en aanbod veel beter op elkaar afgestemd moeten worden. ‘Op zonnige en winderige dagen bestaat het risico dat het aanbod de vraag overstijgt. En omgekeerd. Hierdoor zijn er voortdurend fluctuaties in het netwerk die opgevangen moeten worden. Dat vraagt om een performant grid dat vlot kan schakelen. Heel wat netwerken zijn daar vandaag onvoldoende op voorzien’, vervolgt Mark Lacey.

‘Om aan de verhoogde vraag naar stroom te kunnen voldoen, onder meer door elektrificatie van voertuigen, moet het hele distributienetwerk worden gemoderniseerd en uitgerust met krachtigere en slimmere technologie. Laadpunten, kabels, transformatoren … de nutsbedrijven die deze netwerken beheren, kunnen hiervan uiteraard flink profiteren. Dat is dus een eerste investeringsopportuniteit voor beleggers.’

2. Energieproductie

Verwarming en de productie van elektriciteit veroorzaken de helft van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Om de energietransitie voor elkaar te krijgen, moet het aandeel van elektriciteit en verwarming uit hernieuwbare bronnen toenemen van 20 procent nu naar 85 procent in 2050.

‘Steenkool, nu goed voor 40 procent van de elektriciteit, is niet duurzaam en zal het sterkst terugvallen’, zegt Mark Lacey. ‘Deze structurele verandering schept kansen voor nutsbedrijven met expertise in hernieuwbare elektriciteit, en een snel groeiende groep kleinere onafhankelijke elektriciteitsproducenten die uitsluitend hernieuwbare projecten ontwikkelen en beheren. Ook fabrikanten van windturbines en zonnepanelen, zullen er duidelijk van profiteren. Vooral het aantal investeringen voor windmolenparken op zee is de komende jaren hoog.’

3. Energieopslag

‘Steenkool, nu goed voor 40 procent van de elektriciteit, is niet duurzaam en zal het sterkst terugvallen.'
Mark Lacey
Head of Commodities bij vermogensbeheerder Schroders

‘Gas- en steenkoolcentrales en nucleaire installaties kunnen een constante stroom aan energie leveren. Maar in een wereld zonder die bronnen wordt het cruciaal dat we energieoverschotten uit wind en zon kunnen opslaan, en ze in het net injecteren als de vraag hoger is dan het aanbod’, vertelt Mark Lacey.

‘Energieopslagsystemen en batterijen voor commerciële toepassing en thuisgebruik spelen hierin een cruciale rol. Niet alleen om minder afhankelijk te zijn van een elektriciteitsnet, dat steeds kwetsbaarder wordt. Ook om meer controle over het eigen energieverbruik te hebben. Ook dit domein biedt kansen voor beleggers, mede omdat de vraag naar batterijen in de lift zit door de stijgende verkoop van elektrische voertuigen.’

4. Energie-efficiëntie

'Energieopslagsystemen en batterijen bieden kansen voor beleggers, mede omdat de vraag naar batterijen in de lift zit door de stijgende verkoop van elektrische voertuigen.’
Mark Lacey
Head of Commodities bij vermogensbeheerder Schroders

‘Om een koolstofarm energiesysteem te kunnen invoeren terwijl de totale energievraag stijgt, moet ook de efficiëntie beter. Zuinige lampen en betere woningisolatie vormen één oplossing. Maar nog belangrijker is de efficiëntie van het energietransport. Vandaag gaat gemiddeld 5 tot 10 procent van de geproduceerde energie op het net verloren door inefficiënte distributiesystemen’, benadrukt Mark Lacey.

‘Daarnaast helpt nieuwe technologie ons om zo zuinig mogelijk met elektriciteit om te gaan. Slimme meters en andere intelligente systemen geven meer inzicht in en controle over ons energiegebruik. Energie-efficiëntie is daarmee het vierde domein dat investeringskansen biedt voor beleggers.’

Belangrijke informatie:
De meningen en standpunten in dit online artikel zijn die van Mark Lacey, en zij vertegenwoordigen niet noodzakelijk de meningen die worden uitgedrukt of weerspiegeld in andere berichten, strategieën of fondsen van Schroders.

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.