shareholder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Acquisitie van een woonzorgcentrum in België

- Acquisitie van een volledig operationeel woonzorgcentrum in Durbuy (Belgium) - Investering: ca. 20 miljoen € - Capaciteit: 121 eenheden - Nettohuurrendement: ca. 4,5% - Uitbater: My-Assist

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: “Aedifica breidt haar zorgvastgoedportefeuille in België verder uit met de acquisitie van een woonzorgcentrum in Durbuy. We investeren ca. 20 miljoen € in een gebouw dat reeds in exploitatie is en plaats biedt aan 121 ouderen. Aangezien deze acquisitie gebeurt via een inbreng in natura, zijn we ook verheugd om de balans van de Vennootschap nog meer te versterken."

Stéphanie Lomme, Country Manager van Aedifica België, voegt daaraan toe: “Dit goed gelegen woonzorgcentrum in Durbuy is een mooie aanvulling op onze Belgische zorgvastgoedportefeuille, die al meer dan 80 sites telt. Dankzij deze acquisitie kunnen we onze huurdersbasis ook verder diversifiëren door een samenwerking aan te gaan met My-Assist, een ervaren Belgische zorgexploitant. Naast de diverse energiemaatregelen die zijn getroffen, zijn we een programma overeengekomen voor verdere verbeteringen aan het gebouw."

1. Acquisitie van een woonzorgcentrum in Durbuy (België)

Aedifica investeert ca. 20 miljoen € in een woonzorgcentrum in Durbuy (België) dat reeds in exploitatie is, via een inbreng in natura. In dat kader werden 184.492 nieuwe aandelen uitgegeven.
Beschrijving van de site
Woonzorgcentrum Domaine de la Rose Blanche1 heeft een uitstekende ligging in een groene omgeving nabij het centrum van Durbuy (12.000 inwoners, provincie Luxemburg). Het woonzorgcentrum dateert van 1992 en werd uitgebreid in 2000 en 2014. Het terrein biedt mogelijkheden voor verdere uitbreidingen in de toekomst. Het woonzorgcentrum heeft een totale capaciteit voor 121 bewoners. Het biedt plaats aan 94 ouderen met hoge zorgbehoeften en 27 ouderen die zelfstandig willen wonen met zorg en diensten op aanvraag. De afgelopen jaren zijn verschillende systemen geïnstalleerd om het waterverbruik te beperken en de energie-efficiëntie van het gebouw te verbeteren, zoals een warmtepomp, zonnepanelen en LED-verlichting. Aedifica en exploitant My-Assist hebben de ambitie om de energieprestaties van het gebouw nog verder te verbeteren. Beide partijen hebben overeenstemming bereikt over een programma voor een gedeeltelijke upgrade van het gebouw als onderdeel van de huidige transactie, en willen ook verdere energie-efficiëntieverbeteringen onderzoeken.
Beschrijving van de uitbater en de huurovereenkomst
Het woonzorgcentrum wordt geëxploiteerd door My-Assist, een gevestigde private speler in de Belgische ouderenzorgsector. My-Assist baat momenteel 8 woonzorgcentra uit, waar kwaliteitsvolle residentiële zorg en revalidatiezorg wordt verleend aan ca. 825 ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Daarnaast exploiteert My-Assist nog twee residentiële zorgcentra voor personen met speciale behoeften, met een totale capaciteit voor ca. 225 personen.
Aedifica verheugt zich over deze nieuwe samenwerking met een kwaliteitsvolle speler in de Belgische ouderenzorgsector.
Het woonzorgcentrum wordt verhuurd op basis van een nieuwe, niet-opzegbare triple net huurovereenkomst met een looptijd van 27 jaar. Het initiële nettohuurrendement bedraagt ca. 4,5%.
Beschrijving van de transactie
De acquisitie van het woonzorgcentrum gebeurde via de inbreng in natura van het gebouw en de grondpositie in Aedifica NV. De conventionele aanschaffingswaarde2 bedraagt ca. 20 miljoen €. De inbreng werd vergoed door de uitgifte van 184.492 nieuwe aandelen.
De nieuwe Aedifica-aandelen werden deze ochtend, 29 juni 2021, uitgegeven ten gevolge van een kapitaalverhoging door de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal. De nieuwe aandelen zijn volledig volgestort en zonder nominale waarde. Ze zullen in principe vanaf 29 juni 2021 beursgenoteerd zijn en zijn fungibel vermits de aandelen worden uitgegeven cum coupon nr. 29.
2. Openbaarmaking conform artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007
Naar aanleiding van bovenvermelde inbreng in natura werden 184.492 nieuwe Aedifica-aandelen uitgegeven. Bijgevolg bedraagt het totale aantal Aedifica-aandelen 36.071.064. Elk van die aandelen geeft recht op het pro rata temporis dividend voor het lopende boekjaar van 15 juni 2021 tot en met het einde van het lopende boekjaar (coupon nr. 29). Elk van die aandelen verleent één stemrecht op de algemene vergadering en het totale aantal aandelen vertegenwoordigt dus de nieuwe noemer voor kennisgevingen in het kader van de transparantiewetgeving. Na deze operatie bedraagt het kapitaal van Aedifica 951.835.438,38 €. De nieuw uitgegeven aandelen zullen op Euronext Brussels en Euronext Amsterdam (gereglementeerde markten) genoteerd worden.
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud