shareholder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Halfjaarlijks financieel verslag 2021

- EPRA Earnings* bedragen 67,4 miljoen € op 30 juni 2021 (+26% t.o.v. 30 juni 2020), ofwel 2,02 €/aandeel - Huurinkomsten stijgen naar 108,3 miljoen € op 30 juni 2021 (+18% t.o.v. 30 juni 2020) - Vastgoedportefeuille* van ruim 4,4 miljard € op 30 juni 2021, een stijging van meer dan 606 miljoen € (+16%) t.o.v. het einde van vorig boekjaar (31 december 2020) - 543 zorgvastgoedsites voor meer dan 41.000 gebruikers verspreid over 7 landen: - 1.193 miljoen € in België (83 sites) - 902 miljoen € in Duitsland (94 sites) - 799 miljoen € in Finland (183 sites) - 735 miljoen € in het Verenigd Koninkrijk (102 sites) - 561 miljoen € in Nederland (71 sites) - 51 miljoen € in Ierland (5 sites) - 21 miljoen € in Zweden (5 sites) - Toevoeging van een zevende land aan de portefeuille: eerste investeringen in Ierland - Investeringsprogramma van 758 miljoen € in bouw- en renovatieprojecten en 97 miljoen € in acquisities onder opschortende voorwaarden. Over het 1ste semester werden 17 projecten opgeleverd voor een totaal investeringsbudget van ca. 120 miljoen € - Gewogen gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten van 20 jaar en 100% bezettingsgraad - Schuldgraad van 42,0% op 30 juni 2021 - Meer dan 300 miljoen € opgehaald op de kapitaalmarkten met een kapitaalverhoging via een versnelde private plaatsing (286 miljoen €) en een inbreng in natura - Succesvolle obligatie-uitgifte (‘USPP’) van 180 miljoen £ bij institutionele investeerders uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada - Langlopende bankfinancieringen afgesloten ten bedrage van 525 miljoen € - Vooruitzichten voor het boekjaar 2021 bevestigd: voorgesteld brutodividend van 3,30 € per aandeel

I. Tussentijds beheersverslag

1. Samenvatting van de activiteit sinds 1 januari 2021

In de eerste helft van 2021 heeft Aedifica opnieuw aangetoond dat ze haar ambities als Europese zorgvastgoedinvesteerder onverminderd waarmaakt. De internationale expansie zette zich op kruissnelheid voort met talrijke acquisities en opleveringen in alle zeven Europese landen waar de Groep actief is. Het vertrouwen van de markt in Aedifica’s groeistrategie uitte zich in twee succesvolle kapitaalverhogingen waarmee ruim 300 miljoen € werd opgehaald, waardoor de Groep gewapend is om haar groeiritme voort te zetten.

 

EUROPESE EXPANSIE
Aedifica’s internationale ambities kwamen opnieuw tot uiting door een eerste reeks investeringen aan te kondigen van ca. 51 miljoen € in 5 woonzorgcentra in Ierland, waardoor de Groep een zevende land aan haar portefeuille toevoegt. Bovendien heeft Aedifica haar positie op de Duitse en Zweedse markt versterkt door twee omvangrijke portefeuilletransacties aan te kondigen. Door de acquisitie van 19 woonzorgcentra zal de portefeuille in Duitsland in de loop van de komende maanden de kaap van 1 miljard € overschrijden, terwijl de acquisitie van 16 specialistische residentiële zorgcentra de Zweedse portefeuille meer dan zal verdrievoudigen. Daarnaast heeft de Groep nog investeringen aangekondigd of uitgevoerd in 38 andere zorglocaties, waardoor Aedifica in de eerste helft van 2021 in totaal ca. 664,5 miljoen € aan investeringen heeft aangekondigd of uitgevoerd in 78 zorglocaties verspreid over Europa. Daarnaast werden 17 projecten uit de ontwikkelingspipeline opgeleverd ten bedrage van ca. 120 miljoen €.
Alle investeringen die de voorbije maanden werden uitgevoerd, hebben Aedifica’s vastgoedportefeuille doen groeien tot 543 sites met een capaciteit voor ca. 31.300 bewoners en ca. 10.000 kinderen. De reële waarde van de vastgoedbeleggingen is met ca. 606 miljoen € gestegen (+16%) tot 4.421 miljoen € (tegenover 3.815 miljoen € aan het begin van het boekjaar). Daarnaast heeft de Groep op 30 juni 2021 een totaal investeringsprogramma in voorverhuurde ontwikkelingsprojecten en acquisities in uitvoering van ca. 855 miljoen € (zie sectie 3.2 van het vastgoedverslag). Rekening houdend met dat investeringsprogramma zal Aedifica’s totale portefeuille naar verwachting tegen eind 2024 de kaap van 5,2 miljard € bereiken.
ERKENNING VAN DE MARKT
Dat Aedifica’s groeistrategie het vertrouwen van de markt blijft genieten, blijkt uit de kapitaalverhoging van 286 miljoen € via een versnelde private plaatsing (‘accelerated bookbuilding’ – ABB) die in juni 2021 werd afgerond en die op veel interesse van internationale institutionele investeerders kon rekenen. In combinatie met de inbreng in natura van eind juni 2021 kon de Groep in de eerste helft van het boekjaar meer dan 300 miljoen € ophalen op de kapitaalmarkten. Daardoor werd Aedifica’s eigen vermogen versterkt en de geconsolideerde schuldgraad verminderd tot 42,0% op 30 juni 2021.
Bovendien heeft de Groep voor het eerst een obligatie-uitgifte (‘USPP’) voltooid bij institutionele investeerders in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada ten bedrage van 180 miljoen £, die op veel bijval van investeerders kon rekenen. Daarnaast biedt 525 miljoen € aan nieuwe langlopende bankfinancieringen de Groep voldoende financiële middelen om haar ambities te realiseren. De waardering van de markt komt ook tot uiting in de evolutie van de beurskoers, die 13% gestegen is van 98,30 € (31 december 2020) tot 111,30 € (30 juni 2021), en in de premie waarmee het aandeel van de Groep noteert: 54,0% ten opzichte van het nettoactief per aandeel vóór variaties in reële waarde van de indekkingsinstrumenten*, of een premie van 56,4% ten opzichte van het nettoactief per aandeel.
SOLIDE RESULTATEN
Aedifica focust niet alleen op investeringen en groei, maar ook op het zorgvuldig beheer van haar bestaande vastgoedpatrimonium. Het resultaat van die inzet uit zich in een uitstekende huuromzet van 108,3 miljoen € op 30 juni 2021 (91,4 miljoen € een jaar eerder, een stijging van ca. 18%). De EPRA Earnings* bedragen 67,4 miljoen €, hetzij 2,02 € per aandeel, en liggen boven het vooropgestelde budget. Aedifica’s nettoresultaat bedraagt 112,8 miljoen €.
TOEKOMSTIGE GROEI
De voorbije periode heeft Aedifica opnieuw bewezen dat het ook in een volatiel macro-economisch klimaat haar groeiambities waar kan maken. Tijdens de resterende maanden van 2021 wil de Groep verdergaan op het ingeslagen pad. Aedifica heeft in 2021 al een aantal grote stappen vooruit gezet qua internationale groei dankzij haar eerste investeringen in Ierland en de acquisitie van twee aanzienlijke portefeuilles van 19 Duitse woonzorgcentra en 16 Zweedse residentiële zorgcentra. Daarnaast worden diverse nieuwe investeringsopportuniteiten geanalyseerd. Ook zonder rekening te houden met nieuwe investeringen, wordt de toekomstige groei van de Groep verzekerd door een omvangrijk investeringsprogramma. Bovendien heeft Aedifica meer dan ooit aandacht voor duurzaamheid en brengt ze haar doelstellingen in de praktijk door te investeren in de renovatie van haar Orpea-woonzorgcentra in Brussel met een focus op sociale en ecologische duurzaamheid. Door die combinatie van nieuwe investeringen en bestaande afspraken rond de ontwikkeling, acquisitie, renovatie, uitbreiding en herontwikkeling van talrijke sites, kan Aedifica een portefeuille opbouwen van kwalitatieve gebouwen die aantrekkelijke nettorendementen bieden en haar positie als Europese marktreferentie in beursgenoteerd zorgvastgoed verder verstevigen.
2. Belangrijke gebeurtenissen

2.1. Investeringen, opleveringen en verkopen tijdens het eerste semester

- 664,5 miljoen € aan investeringen
In totaal heeft Aedifica investeringen uitgevoerd en nieuwe projecten aangekondigd in 78 zorglocaties in België, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Zweden en Ierland. Het totale bedrag van aangekondigde en uitgevoerde investeringen bedroeg op 30 juni 2021 ca. 664,5 miljoen €.

- 17 projecten opgeleverdIn de loop van het eerste semester van 2021 werden in totaal zeventien ontwikkelingsprojecten uit Aedifica’s investeringsprogramma opgeleverd. Het totale budget van alle projecten die werden voltooid, bedraagt ca. 120 miljoen €.

- Desinvesteringen in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
In de loop van het eerste semester van 2021 werden drie sites in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk verkocht om de vastgoedportefeuille te optimaliseren.

Lees hier het volledige persbericht.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud