shareholder

Ageas kondigt een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen aan

©Ageas

Ageas kondigt vandaag aan dat de Raad van Bestuur heeft beslist een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen te starten[1] voor EUR 200 miljoen[2]. Dit op basis van de goedkeuring verleend door de aandeelhouders in mei 2018.

Ageas zal het inkoopprogramma op 13 augustus 2018 starten voor een periode ten laatste eindigend op 2 augustus 2019.

Het programma zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de hoogst gangbare standaard in de industrie en conform de van toepassing zijnde regelgeving. Ageas zal met dit doel een onafhankelijke broker mandateren om het programma uit te voeren door middel van open markt inkoop op Euronext Brussel.

De teruggekochte aandelen zullen worden aangehouden als eigen aandelen. Ageas zal zijn aandeelhouders voorstellen om deze aandelen te vernietigen, uitgezonderd het aantal aandelen dat nodig is voor aandelenplannen toegekend aan het senior management. Het inkoopprogramma van eigen aandelen zal geen effect hebben op de solvabiliteitspositie van de verzekeringsactiviteiten.

Ageas zal de markt in lijn met de van toepassing zijnde regelgeving blijven informeren over de vooruitgang van het programma.

[1] Ageas heeft de Nationale Bank geïnformeerd dat deze operatie als niet-strategisch kan beschouwd worden volgens artikel 36/3 §2 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België.

[2] Ageas bezit momenteel 3,29% van de eigen aandelen. De maximaal door aandeelhouders toegestane inkoop van 10% van het uitgegeven aandelenkapitaal zal niet overschreden worden.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud