shareholder

Ageas publiceert resultaten over 2016

©Ageas

 • Gestage groei van het nettoresultaat Verzekeringen dankzij solide operationele prestaties
 • Nettoresultaat van het vierde kwartaal beïnvloed door eenmalige posten in het VK en Azië
 • Solvency IIageas-ratio Verzekeringen van 182%, boven de doelstelling
 • Voorgesteld brutocashdividend van EUR 2,10 inclusief EUR 0,40 in verband met de verkoop van de entiteit in Hongkong

Volledig jaar 2016

Nettoresultaat

 • Nettoresultaat Verzekeringen steeg met 9% naar EUR 821 miljoen versus EUR 755 miljoen
 • Nettoresultaat Algemene Rekening van EUR 694 miljoen negatief tegenover EUR 15 miljoen
 • Nettoresultaat Groep van EUR 127 miljoen tegenover EUR 770 miljoen

Premie-inkomen

 • Het premie-inkomen van de Groep (tegen 100%) steeg met 6% naar EUR 31,7 miljard (inclusief 4% negatief wisselkoerseffect). Het premie-inkomen van de Groep (Ageas' deel) steeg met 3% naar EUR 14,1 miljard (inclusief 4% negatief wisselkoerseffect)
 • Het premie-inkomen Leven nam met 8% toe naar EUR 25,4 miljard, en Niet-Leven bleef stabiel op EUR 6,3 miljard (beide tegen 100%)

Operationeel resultaat

 • Combined ratio op 98,7% tegenover 96,9%
 • Operationele marge producten met gegarandeerde rente 93 basispunten tegenover 90 basispunten
 • Operationele marge Unit-linked 25 basispunten tegenover 36 basispunten
 • Technische verplichtingen Leven van geconsolideerde entiteiten bedroegen EUR 74,5 miljard, stabiel vergeleken met eind 2015

Balans

 • Eigen vermogen bedroeg EUR 9,7 miljard of EUR 47,03 per aandeel
 • Solvency II ageas-ratio Verzekeringen 182% en Solvency IIageas-ratio Groep 195%
 • Totale liquide activa Algemene Rekening bedroegen EUR 1,9 miljard tegenover EUR 1,6 miljard eind 2015

 

4e kwartaal 2016

Nettoresultaat

 • Nettowinst Verzekeringen met 87% gedaald tot EUR 18 miljoen versus EUR 142 miljoen

België

 • Sterke operationele resultaten Niet-Leven

VK

 • Impact van herstructureringskosten en uitzonderlijke versterking reserves

Continentaal Europa

 • Uitstekende prestaties zowel in Leven als Niet-Leven

Azië

 • Nettoresultaat Leven beïnvloed door waardeverminderingen op de aandelenportefeuille

Tenzij anders aangegeven, worden alle cijfers voor 2016 vergeleken met de cijfers voor het hele jaar 2015.

CEO van Ageas Bart De Smet: "2016 was voor Ageas een veelbewogen jaar dat in het teken stond van de verkoop van Hong Kong, de aankoop van Ageas Seguros, de start in de Filipijnen en Vietnam, en de Fortis-schikking. Wij verwachten dat het gerechtshof medio 2017 een beslissing neemt over het bindend karakter van de schikking waardoor er zowel voor de betrokkenen als voor de Groep een moeilijke periode zou worden afgesloten.

Op operationeel niveau hebben alle segmenten, het VK uitgezonderd, zeer goede resultaten behaald. In het VK was de Groep door een aantal eenmalige gebeurtenissen genoodzaakt om aanzienlijke eenmalige kosten voor herstructurering en een versterking van de reserves op te nemen, deels anticiperend op veranderingen in de regelgeving. Helaas hebben deze gebeurtenissen eveneens verhinderd dat wij de Combined ratio doelstelling vooropgesteld in het kader van Ambition 2018, konden verwezenlijken.

Rekening houdend met de sterke onderliggende operationele prestatie en de solide balans van de Groep, stelt de Raad van Bestuur van Ageas voor om een totaal brutocashdividend van EUR 2,10 uit te keren voor de resultaten van 2016, waarvan EUR 0,40 verband houdt met de meerwaarde op de verkoop van de activiteiten in Hongkong."

Lees het persbericht hier.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud