shareholder

Ageas rapporteert resultaten 2020

Uitstekende resultaten voor de Groep ondanks COVID-19 Sterke Verzekeringsresultaten in Leven en Niet-Leven compenseerden voor de geringere bijdrage van de nettomeerwaarden Commerciële activiteiten houden goed stand Voorgesteld bruto cash dividend van EUR 2,65 per aandeel

Als gevolg van de coronapandemie en de reactie erop werd de economie vanaf half februari 2020 gekenmerkt door een vertraging en extreem volatiele financiële markten. In deze moeilijke context is Ageas er samen met zijn distributiepartners in geslaagd om het premie-inkomen te handhaven op het hoge niveau van vorig jaar. Door de geringe mobiliteit tijdens de lockdownperiode is de schadefrequentie in Autoverzekeringen aanzienlijk afgenomen, en omdat de productportefeuille van Ageas voornamelijk gericht is op particuliere klanten, was de Groep slechts in beperkte mate blootgesteld aan schadedossiers in verband met de afgenomen commerciële activiteit. Beide elementen hadden een gunstige invloed op de prestaties van Niet-Leven.

De volatiliteit van de financiële markten heeft in het eerste en het derde kwartaal geleid tot waardeverminderingen op de aandelenportefeuille, en het lagere beleggingsrendement uit vastgoed had voornamelijk een invloed op het resultaat van Leven. De kapitaal-, solvabiliteits- en liquiditeitspositie van de Groep bleven sterk en werden in wezen niet getroffen door de pandemie. Dankzij de sterke balans en de uitstekende resultaten in 2020 stelt de Raad van Bestuur van Ageas over het boekjaar 2020 een bruto cash dividend van EUR 2,65 per aandeel voor, wat neerkomt op een pay-outratio van 56%.

Lees hier het volledige persbericht

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie