shareholder

Ageas rapporteert resultaten over 1ste kwartaal van 2017

©Ageas

Significante stijging nettoresultaat Verzekeringen Bijkomende impact herziening regelgeving in het VK

1ste kwartaal 2017

Nettoresultaat

 • Nettoresultaat Verzekeringen steeg met 11% naar EUR 222 miljoen tegenover EUR 201 miljoen
 • Nettoresultaat Algemene Rekening van EUR 112 miljoen negatief tegenover EUR 834 miljoen negatief
 • Nettoresultaat Groep EUR 110 miljoen tegenover EUR 633 miljoen negatief

Premie-inkomen

 • Het premie-inkomen van de Groep (tegen 100%) steeg met 14% naar EUR 12,7 miljard (inclusief 2% negatief wisselkoerseffect)
 • Het premie-inkomen van de Groep (Ageas' deel) steeg met 3% naar EUR 4,7 miljard (inclusief 2% negatief wisselkoerseffect)
 • Het premie-inkomen Leven nam met 16% toe naar EUR 10,9 miljard, en Niet-Leven met 1% naar EUR 1,8 miljard (beide tegen 100%)

Operationeel resultaat

 • Combined ratio op 98,3% tegenover 97,8%
 • Operationele marge producten met gegarandeerde rente 124 basispunten tegenover 103 basispunten
 • Operationele marge Unit-linked 33 basispunten tegenover 25 basispunten
 • Technische verplichtingen Leven van geconsolideerde entiteiten bedroegen EUR 74,2 miljard en zijn stabiel vergeleken met eind 2016

Balans

 • Eigen vermogen EUR 9,3 miljard ofwel EUR 45,91 per aandeel, versus EUR 9,6 miljard ofwel EUR 46,56 per aandeel eind 2016
 • Solvency II ageas -ratio Verzekeringen 177% en Solvency IIageas -ratio Groep 186%
 • Totale liquide activa Algemene Rekening bedroegen EUR 1,8 miljard tegenover EUR 1,9 miljard per eind 2016

 

België

 • Substantiële winstgroei dankzij aanhoudend solide operationele prestaties en meerwaarden

VK

 • Verdere impact door herziening regelgeving disconteringsvoet

Continentaal Europa

 • Solide resultaten in zowel Leven als Niet-Leven

Azië

 • Duurzame stijging nettoresultaten dankzij aanhoudende groei in kwaliteitsproducten met periodieke premies

 

Tenzij anders aangegeven, worden alle cijfers voor het eerste kwartaal van 2017 vergeleken met de cijfers voor het eerste kwartaal van 2016.

CEO Bart De Smet van Ageas: "In het eerste kwartaal realiseerden alle segmenten behalve het VK solide resultaten. Het resultaat in het VK werd gedrukt door de nasleep van de door de lokale overheid herziene Ogden-disconteringsvoet. Alhoewel al verschillende maatregelen getroffen zijn, zal de impact nog het hele jaar merkbaar zijn. Het totale nettoresultaat Verzekeringen weerspiegelt de goede operationele prestaties en profiteerde ook van de belangrijke meerwaarde op de vastgoedtransacties van Ageas.

De balans van de groep bleef sterk met een solvabiliteitsratio voor Verzekeringen die licht daalde maar boven de doelstelling bleef.

In het eerste kwartaal vond ook een belangrijke volgende stap in de Fortisschikking plaats met een hoorzitting voor het Gerechtshof in Amsterdam. Het Gerechtshof bevestigde dat het op vrijdag 16 juni 2017 een besluit neemt over het verzoek van Ageas om de schikking bindend te verklaren."

Lees het persbericht hier.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud