shareholder

Ageas rapporteert resultaten over 9 maanden van 2016

©Ageas

 • Nettowinst Verzekeringen steeg met 31% naar EUR 803 miljoen versus EUR 613 miljoen
 • Nettoresultaat Algemene Rekening van EUR 686 miljoen negatief tegenover EUR 14 miljoen negatief
 • Nettoresultaat Groep EUR 118 miljoen tegenover EUR 599 miljoen

9 maanden 2016

Nettoresultaat

Premie-inkomen

 • Het premie-inkomen van de Groep (tegen 100%) steeg met 8% naar EUR 24,7 miljard (inclusief 4% negatief wisselkoerseffect)
 • Het premie-inkomen van de Groep (Ageas' deel) steeg met 5% naar EUR 10,9 miljard (inclusief 4% negatief wisselkoerseffect)
 • Het premie-inkomen Leven nam met 11% toe naar EUR 19,9 miljard, en Niet-Leven bleef stabiel op EUR 4,8 miljard (beide tegen 100%)

Operationeel resultaat

 • Combined ratio op 97,0% tegenover 95,1%
 • Operationele marge producten met gegarandeerde rente 97 basispunten tegenover 80 basispunten
 • Operationele marge Unit-linked 21 basispunten tegenover 37 basispunten
 • Technische verplichtingen Leven van geconsolideerde entiteiten bedroegen EUR 75,3 miljard (+2% vergeleken met eind 2015)

Balans

 • Eigen vermogen bedroeg EUR 10,5 miljard of EUR 50,55 per aandeel
 • Solvency II ageas ratio Verzekeringen 181% en Solvency IIageas ratio Groep 199%
 • Totale liquide activa Algemene Rekening bedroegen EUR 2,0 miljard tegenover EUR 1,6 miljard eind 2015

 

Derde kwartaal 2016

Nettoresultaat

 • De nettowinst Verzekeringen steeg met 79% naar EUR 196 miljoen tegenover EUR 109 miljoen

België

 • Uitstekende operationele prestaties Niet-leven, met een combined ratio van 89,6% en sterke operationele marges voor producten met gegarandeerde rente in Leven

VK

 • Brutopremie-inkomen gestegen in lokale valuta maar beïnvloed door de slechtere wisselkoers

Continentaal Europa

 • Sterke prestatie zowel in Leven als Niet-Leven

Azië

 • Een algemeen uitstekend derde kwartaal

Tenzij anders aangegeven, worden alle cijfers voor de eerste 9 maanden van 2016 vergeleken met de cijfers voor de eerste 9 maanden van 2015.

CEO van Ageas Bart De Smet: "De sterke prestaties van het derde kwartaal bevestigen de mooie resultaten van Ageas in het eerste halfjaar. Alle activiteiten rapporteerden solide tot uitstekende resultaten. Sinds het begin van het jaar hebben de Aziatische en de Belgische activiteiten consequent sterke resultaten geboekt. De Leven-activiteiten waren daarbij in belangrijke mate bepalend voor de groei in het verzekeringsresultaat, samen met de mooie operationele prestaties in Niet-leven, vooral in België in het derde kwartaal. Tegelijkertijd worden deze bevredigende resultaten ondersteund door zeer gezonde solvabiliteitsniveaus, ondanks de impact van ongunstige marktbewegingen in het derde kwartaal. Tijdens het derde kwartaal werd de volgende stap in de Fortisschikking genomen. Op 24 maart 2017 vindt een openbare hoorzitting plaats, waarna het gerechtshof in Amsterdam een besluit zal nemen over de bindend-verklaring van de schikking."

Lees het persbericht hier.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud