shareholder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Ageas rapporteert resultaten over het eerste halfjaar van 2021

©BELGA

Ageas rapporteert resultaten over het eerste halfjaar van 2021: sterke commerciële prestaties van alle bedrijfsactiviteiten, duidelijke toename van het resultaat in Leven en aanhoudende sterke combined ratio.

 • Het nettoresultaat van de Groep over het eerste halfjaar bedroeg EUR 407 miljoen.
 • Het nettoresultaat van de Verzekeringen steeg van EUR 491 miljoen naar EUR 521 miljoen.
 • Het nettoresultaat van Niet-Leven lag op hetzelfde niveau als vorig jaar en bedroeg EUR 181 miljoen.
 • Het nettoresultaat van Leven kwam uit op EUR 340 miljoen in vergelijking met EUR 310 miljoen vorig jaar.
 • Het nettoresultaat van de Groep in Q2 bedroeg EUR 111 miljoen.
 • Het premie-inkomen van de Groep (tegen 100%) steeg met 11% tot EUR 22,2 miljard.
 • Het premie-inkomen in Leven (tegen 100%) steeg met 9% tot EUR 18,1 miljard, vooral dankzij Azië en Continentaal Europa.
 • Het premie-inkomen in Niet-leven (tegen 100%) steeg met 18% tot EUR 4,2 miljard vooral dankzij de integratie van Taiping Re en de sterke groei in België.
 • Het premie-inkomen in Q2 (tegen 100%) steeg met 19% van EUR 8,1 miljard tot EUR 9,6 miljard.
 • Uitstekende combined ratio van 93%.
 • De operationele marge Producten met gegarandeerde rente bedroeg 86 basispunten en de operationele marge Unit-linked bedroeg 35 basispunten. Beide marges bevinden zich binnen het streefbereik.
 • Eigen vermogen van EUR 11,4 miljard of EUR 61,11 per aandeel.
 • De Solvency IIageas-ratio bleef sterk op 196%
 • De totale liquide activa in de Algemene Rekening per 30 juni 2021 bedroegen EUR 1,2 miljard .
 • De Technische verplichtingen Leven van de geconsolideerde entiteiten exclusief shadow accounting stegen in vergelijking met eind 2020 met 1% tot EUR 74 miljard.
 • De totale kosten voor schadedossiers van onze klanten betreffende de overstromingen van juli in België zouden tot EUR 0,4 miljard kunnen bedragen.
 • De impact op het nettoresultaat van de Groep zal naar verwachting EUR 55 miljoen bedragen (na belastingen en na herverzekering)

Een volledig overzicht van de cijfers en een vergelijking met vorig jaar is te vinden op pagina 5 van dit persbericht en op de website van AgeasDe kerncijfers en de belangrijkste hoogtepunten van de segmenten kunnen worden geraadpleegd in de bijlagen bij dit persbericht.

CEO Hans De Cuyper van Ageas zei "Zowel in Europa als in Azië blijven onze activiteiten goede commerciële en operationele prestaties neerzetten. We stellen vast dat de operationele impact veroorzaakt door de COVID-pandemie afneemt maar toch nog steeds het premie-inkomen van de Groep beïnlvoedt. In Leven herstelt het premie-inkomen zich geleidelijk tot het niveau van vóór COVID. In Niet-leven noteren we een opmerkelijke groei dankzij de integratie van Taiping Re en een sterke groei in België. De onderliggende resultaten over de eerste helft van het jaar zijn stabiel, maar de resultaten over het volgende kwartaal zullen worden beïnvloed door de verwoestende overstromingen in België. We behouden het vertrouwen dat we de nettowinstverwachting van het begin van het jaar van EUR 850 tot 950 miljoen, kunnen handhaven, waarbij we de eerdere aanpassing naar aanleiding van onze zeer sterke eerste kwartaalresultaten herzien.De recente overstromingen in België en andere delen van Europa hebben heel wat huishoudens en gemeenschappen verwoest. Wij stellen alles in het werk om onze klanten bij te staan, van wie sommigen familie of dierbaren hebben verloren en hun huis vernield of zwaar beschadigd zagen. Deze recente gebeurtenissen benadrukken nog eens het belang om ons op lange termijn in te zetten voor het milieu en de impact daarvan op de samenleving; een topic waarop Ageas een voortrekkersrol wil spelen."

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie