shareholder

Beslissing van het Gerechtshof Amsterdam over Fortisschikking voorzien op 13 juli 2018

©Ageas

Vandaag organiseerde het Gerechtshof Amsterdam als onderdeel van de procedure voor het bindend verklaren van het Fortisschikkingsakkoord een openbare hoorzitting. Het Hof gaf aan dat het zijn beslissing zal aankondigen op vrijdag 13 juli 2018.

Op 12 december 2017 bereikten Ageas en de claimantenorganisaties een aangepast schikkingsakkoord dat rekening houdt met de voornaamste bezorgdheden van het Gerechtshof Amsterdam met betrekking tot het oorspronkelijke akkoord van 14 maart 2016. De partijen dienden het aangepaste schikkingsvoorstel in bij het Gerechtshof met het verzoek om het voor alle Fortis-aandeelhouders die in aanmerking komen, bindend te verklaren volgens de Nederlandse Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM).

Na de hoorzitting van 16 maart 2018 die gericht was op de vergoeding van de claimantenorganisaties, en als onderdeel van de lopende WCAM-procedure, behandelde het Hof, op een openbare hoorzitting die vandaag werd georganiseerd, het aangepaste schikkingsakkoord zelf.

Tijdens de hoorzitting van vandaag gaf het Hof aan dat het zijn beslissing omtrent het bindend verklaren van de schikking zal bekendmaken op vrijdag 13 juli 2018.

Van zodra de beslissing bekend is, zal Ageas de markt hierover informeren.

Voor alle relevante informatie over de schikking kunt u terecht op de website FORsettlement.com. Alle vragen over deze schikking kunnen ook worden verstuurd aan: info@forsettlement.com.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud