shareholder

Besluiten van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV op 15 mei 2019

Besluiten van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV op 15 mei 2019 Op de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV hebben de aandeelhouders alle voorstellen goedgekeurd die door de Raad van Bestuur zijn voorgelegd.

Het percentage van het vertegenwoordigde kapitaal bedroeg 38,14%.

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders hebben alle agendapunten goedgekeurd:

 • de statutaire jaarrekening voor het boekjaar 2018;
 • de betaling van een brutocashdividend van EUR 2,20 per Ageas aandeel1;
 • het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur, aan de commissaris van de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA (KPMG) voor het 1e kwartaal van 2018 en aan de commissaris van de vennootschap PWC Bedrijfsrevisoren/PwC Reviseurs d’entreprises voor de overige kwartalen van boekjaar 2018;
 • het remuneratieverslag;
 • de benoeming van de heer Emmanuel Van Grimbergen als uitvoerend lid van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2023;
 • de herbenoeming van de heren Jozef De Mey, Jan Zegering Hadders en Lionel Perl als onafhankelijke2 niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van twee jaar tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2021;
 • de herbenoeming van de heer Guy de Selliers de Moranville als niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2023;
 • de herbenoeming van de heren Filip Coremans en Christophe Boizard als uitvoerende leden van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van vier jaar tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2023;
 • de vernietiging van 4.647.872 in 2018 ingekochte aandelen;
 • de machtiging van de Raad van Bestuur voor een periode van 3 jaar om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in één of meerdere verrichtingen, te verhogen met een bedrag van hoogstens EUR 148.000.000;
 • de verhoging van het aantal leden in de Raad van Bestuur tot maximaal vijftien;
 • de machtiging van de Raad van Bestuur om ageas SA/NV aandelen te verkrijgen, waarbij het maximale aantal aandelen die kunnen worden verkregen, niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 45.000 werknemers en in 2018 bedroeg het premie-inkomen meer dan EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).

1 Dividend: Voor het boekjaar 2018 keurde de vergadering een brutocashdividend goed van EUR 2,20 per Ageas aandeel. De kalender is de volgende: notering ex-dividend op 27 mei 2019, betaalbaar vanaf 29 mei 2019 (coupon nr.8). Meer informatie over de fiscale behandeling van het dividend is beschikbaar op http://www.ageas.com/nl/investeerders/dividend.

2 Zoals gedefinieerd in de zin van bijlage 3 van het Ageas Corporate Governance Charter en de nieuwe Corporate Governance Code die binnenkort gepubliceerd zal worden.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud