shareholder

Green Retail Bond

Vaci Greens

Openbaar aanbod tot inschrijving op Green Retail Bonds uitgegeven in het kader van twee obligatieleningen op 4 jaar en 6 jaar, met brutocoupons van 3 % en 3,50 % voor minimumbedragen van respectievelijk €15 miljoen en €50 miljoen, en maximumbedragen van respectievelijk €25 miljoen en €75 miljoen.

ATENOR kondigt aan dat op 12 maart 2021 ze een groene obligatie-uitgifte op 4 jaar en 6 jaar zal lanceren voor een respectievelijk minimumbedrag van €15 en €50 miljoen (elke reeks van deze obligaties, hierna genoemd een "Reeks") in de vorm van een openbaar aanbod in België dat openstaat voor particuliere beleggers en, tot op zekere hoogte, gekwalificeerde beleggers.

De netto-opbrengsten van het openbaar aanbod, die naar verwachting €65 miljoen zullen bedragen in geval van plaatsing van het minimumbedrag en €100 miljoen in geval van plaatsing van het maximumbedrag (exclusief de kosten en lasten met betrekking tot de uitgifte die geschat worden op €100.000) ten laste van Atenor, zullen uitsluitend worden aangewend voor de gehele of gedeeltelijke financiering of herfinanciering van duurzame en energie-efficiënte vastgoedprojecten die bijdragen tot de milieudoelstellingen van Atenor. Deze projecten voldoen aan bepaalde toelaatbaarheidscriteria, zoals: minimaal BREEAM "Excellent", WELL Core en Shell; met een energieprestatieniveau dat overeenkomt met een primair energieverbruik van een per land vastgesteld maximum (opgenomen in het EPC, Energie Prestatie Certificaat). Voor meer informatie verwijzen we naar deel 7 van het prospectus zoals nader omschreven in het prospectus betreffende de openbare aanbieding.

Advertentie

Als speler die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzame steden, richt ATENOR zich tot particuliere beleggers en biedt hen de mogelijkheid aan om deel te nemen aan de financiering van haar projecten door in te schrijven op een van de twee tranches van haar eerste "Green Retail Bond".

De uitgifteprijzen bedragen respectievelijk 101,625 % voor de schijf van 4 jaar en 101,875 % voor de schijf van 6 jaar van de nominale waarde van de obligaties met bruto coupons van 3 % en 3,50 % die op 19 maart van elk jaar uitbetaald worden. De bruto actuariële rendementen op basis van de uitgifteprijzen zullen 2,57 % en 3,15 % bedragen, terwijl de netto actuariële rendementen (d.w.z. het brutorendement waar de roerende voorheffing van 30% is afgetrokken) 1,68 % en 2,11 % zullen bedragen.

De obligaties worden beheerst door het Belgisch recht en geven recht op een 100% terugbetaling van hun nominale waarde op de vervaldag, namelijk 19 maart 2025 en 19 maart 2027.

De nominale waarde van de obligaties bedraagt €1.000 en de minimale inleg bedraagt eveneens €1.000.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie