shareholder

Vervroegde afsluiting van het openbare aanbod tot inschrijving op groene retail obligaties

©Atenor

Aangezien de geboekte inschrijvingen voor de obligatie-uitgiften met een looptijd van 4 en 6 jaar met bruto coupons van 3 % en 3,50% het maximumbedrag van het aanbod hebben bereikt, namelijk € 25 miljoen voor de tranche op 4 jaar en € 75 miljoen EUR voor de tranche op 6 jaar, werd de inschrijvingsperiode vandaag 12 maart 2021 om 17u30 vroegtijdig afgesloten.

De netto-opbrengst van het openbare aanbod bedraagt derhalve € 100 miljoen (exclusief kosten en uitgaven in verband met de uitgifte die geschat worden op € 100.000). De betaal- en leveringsdatum van de obligaties is vastgesteld op 19 maart 2021. Belfius Bank en KBC zullen de beleggers informeren over het aantal obligaties dat definitief aan hen zal worden toegewezen. De obligaties zullen worden toegelaten tot verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (ISINcodes BE0002776574 (op 4 jaar) en BE0002775568 (op 6 jaar).

Deze twee obligatieleningen met een looptijd van 4 en 6 jaar zullen worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs van respectievelijk 101,625% en 101,875% en worden terugbetaald op de vervaldag tegen 100% van de nominale waarde van de uitgegeven effecten. De uitgifteprijs omvat de retail commissie (van respectievelijk 1,625% en 1,875%), in voorkomend geval, verminderd meteen korting van 0% tot 0,50% voor bepaalde gekwalificeerde beleggers die als tussenpersoon optreden voor latere beleggingen bij particuliere beleggers. Ze zullen respectievelijk interest tegen een bruto rente per jaar van 3 % en 3,50 % dragen. Het bruto actuarieel rendement op basis van de uitgifteprijzen zal respectievelijk 2,57 % en 3,15% bedragen, terwijl het netto actuarieel rendement (d.w.z. het bruto rendement waar de roerende voorheffing van 30% is afgetrokken) respectievelijk 1,68 % en 2,11% zal bedragen. De obligaties zullen een nominale waarde hebben van 1.000 EUR en vervallen respectievelijk op 23 oktober 2024 en 2026.

Advertentie

De netto-opbrengsten van het openbaar aanbod zullen uitsluitend worden aangewend voor de gehele of gedeeltelijke financiering of herfinanciering van duurzame en energie-efficiënte vastgoedprojecten die bijdragen tot de milieudoelstellingen van Atenor in het kader van haar "Green Finance Framework" en in overeenstemming met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (VN SDG's). Deze projecten voldoen aan bepaalde toelaatbaarheidscriteria, zoals: minimaal BREEAM "Excellent", WELL Core en Shell; met een energieprestatieniveau dat overeenkomt met een primair energieverbruik van een per land vastgesteld maximum (opgenomen in het EPC, Energie Prestatie Certificaat).

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie