Shareholder

Care Property Invest

Care Property Invest is een Openbare gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht (hierna GVV) (statuut sinds 25 november 2014) en neemt een duidelijke positie in binnen het GVV-landschap door haar specialisatie binnen het marktsegment van de huisvesting voor senioren en mensen met een beperking. De Vennootschap werd op initiatief van de Vlaamse Regering op 30 oktober 1995 opgericht – onder de naam Serviceflats Invest NV – met als doel de bouw en financiering van serviceflats voor OCMW’s en sociale vzw’s. Aandeelhouders van Care Property Invest kunnen dankzij dit statuut genieten van een roerende voorheffing van 15%. Vanuit de expertise en knowhow opgebouwd bij de realisatie van serviceflats voor de Vlaamse overheid, investeert de Vennootschap vandaag in betaalbare, kwalitatieve en aantrekkelijke zorginfrastructuur en diverse woonvormen voor senioren en mensen met een beperking (alle woonvormen opgenomen in het woonzorgdecreet en woonvormen voor mensen met een beperking). Zo investeert zij bijvoorbeeld in woonzorgcentra, groepen van assistentiewoningen en wooncomplexen voor mensen met een beperking. Deze gebouwen worden vervolgens voor een lange termijn ter beschikking gesteld van de zorgexploitant.

Partner Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. Om hun visie, ideeën en oplossingen te delen met de De Tijd-community. De betrokken partners zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud.