shareholder

Bekendmaking besluiten BAV II van 15 juni 2020

Schoten, België – 15 juni 2020 Care Property Invest deelt hierbij mee dat tijdens de tweede buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 15 juni 2020, de volgende besluiten genomen werden:

  1. Het voorstel tot hernieuwing en uitbreiding van de machtiging aan de raad van bestuur aangaande het toegestaan kapitaal: niet aangenomen.
  2. Het voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot verwerving en inpandneming van eigen aandelen met een maximum van tien procent (10%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen: aangenomen
  3. Het voorstel tot machtiging aan de raad van bestuur tot verwerving, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen bij ernstig dreigend nadeel: niet aangenomen.
  4. Het voorstel tot afschaffing van de mogelijkheid tot delegatie van het operationele bestuur aan een directiecomité en invoering van de mogelijkheid tot delegatie van het dagelijks bestuur aan een college van dagelijks bestuur: aangenomen
  5. Het voorstel tot statutaire machtiging tot uitkering van interimdividenden: aangenomen.
  6. Het voorstel tot aanpassing van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en andere recente wetswijzigingen, rekening houdend met de bestaande kenmerken, zonder wijziging van het voorwerp van de Vennootschap: aangenomen.

Care Property Invest paste in deze buitengewone algemene vergadering haar statuten aan aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en koos in het kader hiervan voor een monistische bestuursstructuur met een delegatie van het dagelijks bestuur aan een college van dagelijks bestuur.

Care Property Invest zal tevens haar huidig toegestaan kapitaal, zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 16 mei 2018 aanhouden, dat op heden € 101.144.879,33 bedraagt (e.i. ongeveer 79% van het kapitaal van de vennootschap).

Op deze tweede buitengewone algemene vergadering waren 3.486.226 aandelen vertegenwoordigd, ofwel 16,11% van het totale aantal aandelen. Care Property Invest deelt bovendien mee dat de volgende nieuwe mandaten voor een termijn van vier jaar op 27 mei 2020 door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders en op 2 juni 2020 door de FSMA aangenomen werden:

  • mevrouw Valérie Jonkers als uitvoerend bestuurder;
  • de heer Filip Van Zeebroeck als uitvoerend bestuurder;
  • mevrouw Ingrid Ceusters-Luyten als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder; en
  • de heer Michel Van Geyte als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder.

Op de gewone algemene vergadering waren 2.264.422 aandelen vertegenwoordigd, ofwel 10,46% van het totale aantal aandelen. Care Property Invest is er van overtuigd dat de kennis en diversiteit binnen haar raad van bestuur versterkt wordt door deze nieuwe benoemingen en heet haar nieuwe bestuurders welkom.

Lees het volledige persbericht hier.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud