shareholder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Care Property Invest betreedt de Ierse zorgvastgoedmarkt

Om haar strategisch groeiplan verder te ontvouwen, maakte Care Property Invest vandaag haar intrede op de Ierse zorgvastgoedmarkt. Zij sloot een overeenkomst af voor de verwerving van een bestaand woonzorgcentrum in Ballincurrig (County Cork). “Ballincurig Care Centre” beschikt over een totale capaciteit van 55 woongelegenheden en heeft een conventionele waarde van circa € 6,2 miljoen.

Het project zal worden uitgebaat door Silver Stream Healthcare Group, één van de grootste aanbieders van residentiële zorg voor ouderen in Ierland, op basis van een nieuwe langetermijnhuurovereenkomst van het type “triple net” met een looptijd van minimum 25 jaar (verlengbaar en jaarlijks indexeerbaar).

De formele closing zal naar verwachting plaats vinden in de loop van het eerste kwartaal van 2022, waarna het project ook bijkomende inkomsten zal genereren voor de Vennootschap.

Peter Van Heukelom, CEO van Care Property Invest: “Met het akkoord voor de verwerving van Ballincurrig Care Centre, voegt Care Property Invest een vierde zorgvastgoedmarkt toe aan haar portefeuille om zo haar groeiverhaal verder vorm te geven. Ierland heeft in onze ogen bijzonder veel investeringspotentieel doordat een aantal gunstige parameters hand in hand gaan. Zo kampt Ierland momenteel al met een tekort aan rusthuisbedden, terwijl ook nog een grote vergrijzingsgolf aan de deur klopt. Bovendien wordt deze vraag extra gestuwd door een verouderd bestand van bestaande zorginfrastructuur, dewelke gerenoveerd of herontwikkeld moet worden om aan de huidige wettelijke normeringen te voldoen. Wij zijn verheugd om deze eerste stap in ons Ierse groeitraject aan te kondigen en dit succesverhaal op korte termijn verder uit te breiden, op basis van de gezamenlijke intentieverklaring tussen Care Property Invest en Silver Stream Healthcare.”

Tom Finn, CEO Silver Stream Healthcare Group Limited: “Wij zijn verheugd samen te werken met Care Property Invest ter ondersteuning van hun internationale expansie en die van onze eigen ambitieuze groeiplannen, en heten hun team van harte welkom in Ierland. Wij kijken ernaar uit om een solide en vertrouwd langetermijnpartnerschap uit te bouwen. Wij streven ernaar te blijven groeien en hoogwaardige zorg te leveren aan alle bewoners van onze projecten in heel Ierland..”

De exploitatie

Silver Stream Healthcare zal de activiteiten van het woonzorgcentrum overnemen. Silver Stream is een Iers bedrijf dat een groeiend aantal woonzorgcentra in Ierland bezit en uitbaat.

Silver Stream Healthcare is één van de grootste onafhankelijke aanbieders van hoogwaardige ouderenzorg in Ierland. Zij biedt gepersonaliseerde langdurige intramurale zorg, respijtzorg en verpleegkundige zorg aan meer dan 340 bewoners, verdeeld over 7 woonzorgcentra en heeft nauwe banden met de lokale gemeenschappen die zij bedient. Silver Stream is opgericht in 1993 en wordt bestuurd door CEO Tom Finn. Het hoofdkantoor is gevestigd in Ratoath, County Meath.

Met de toevoeging van “Ballincurrig Care Centre” aan haar portefeuille, breidt Silver Stream Healthcare Group haar geografische voetafdruk verder uit, waarna zij, inclusief dit project, nu maar liefst 8 woonzorgcentra exploiteert met een totale capaciteit van 397 bedden.

De transactie

De transactie zal plaatsvinden onder de vorm van een asset deal. Care Property Invest zal het vastgoed van dit project verwerven via haar Ierse dochtervennootschap, Care Property Invest Emerald Ltd.

De Ierse zorgvastgoedmarkt

Samengevat ligt de aantrekkingskracht van investeren in de Ierse zorgvastgoedmarkt in een snel vergrijzende bevolking, het (reeds bestaande) tekort aan rusthuisbedden, de mogelijkheden die deze relatief immature markt biedt, een solide financieringsysteem vanuit de Ierse overheid en een consolidatietrend op niveau van de exploitanten.

Het groeipotentieel van de Ierse woonzorgvastgoedmarkt wordt aangedreven door een aantal parameters die elkaar versterken.

Zo kent Ierland een relatief jonge bevolking, waarvoor er tegen 2051 een versnelde vergrijzingsgolf wordt voorspeld. Zo schat het Centraal Bureau voor de Statistiek in dat de bevolking van 65 jaar en ouder tussen 2016 en 2051 met 145% zal toenemen. Voor de 80+’ers wordt over diezelfde periode zelfs een toename van maar liefst 347% voorspeld. Deze vergrijzingsgolf gaat hand in hand met een hoge levensverwachting. Deze bedraagt momenteel 82,5 jaar (mannen en vrouwen gecombineerd) en wordt verwacht verder te stijgen.

De voorspelde groei van deze leeftijdscategorieën zal een grote toename van het aantal rusthuisbedden in het land noodzakelijk maken. Met een totaal van 32.000 woongelegenheden beschikbaar in haar woonzorgcentra, kampt Ierland volgens de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nu al met een capaciteitstekort. Dit aantal komt neer op slechts 4,3 bedden per honderd 65+’ers, daar waar het WHO een minimumaantal van 5 vooropstelt. Tegen 2026 zal er al een tekort zijn van circa 5.500 woongelegenheden. Tegen 2031 zullen er echter nog eens 7.500 woongelegenheden extra moeten bijkomen om aan de stijgende vraag naar plaatsen voor ouderenzorg te kunnen voldoen.

Hierbovenop is een aanzienlijk deel van de publieke woonzorgcentra sterk verouderd, waardoor het niet voldoet aan de verstrengde kwaliteitsnormen voor 2021 die het Health Information and Quality Authority (HIQA) oplegt. Deze woonzorgcentra zullen in de komende jaren moeten worden herbouwd of gerenoveerd. Wanneer de kosten-batenverhouding hiervan niet juist ligt, zullen deze zelfs de deuren moeten sluiten, wat op zijn beurt weer bijkomende opportuniteiten creëert voor de private zorgvastgoedmarkt. Ook wat betreft het introduceren van alternatieve woonvormen zoals “assisted living”, een concept dat nog volledig onbekend is voor de Ierse zorgsector, ligt hier het speelveld meer dan ooit open.

Wat exploitanten betreft, is er sprake van een traditioneel erg gefragmenteerde markt met kleinschalige spelers, waar de laatste jaren merkbaar een consolidatieproces op gang is gekomen, dat zich de komende jaren zal verderzetten. Zo hebben recent verschillende internationale spelers hun weg gevonden op de Ierse markt.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie