shareholder

Jaarresultaten boekjaar 2017

©Care Property

• Jaarresultaten boekjaar 2017

 • Stijging van de huurinkomsten met 27,62% per 31 december 2017 ten opzichte van 31 december 2016.
 • Exploitatiemarge van 89,43% per 31 december 2017, een stijging met 4,24% in vergelijking met 31 december 2016.
 • Reële waarde van de vastgoedportefeuille per 31 december 2017: circa € 434 miljoen.
 • Marktkapitalisatie van circa € 359 miljoen per 31 december 2017, in vergelijking met circa € 270 miljoen per 31 december 2016.
 • Bezettingsgraad per 31 december 2017: 100%.
 • Schuldgraad per 31 december 2017: 35,39%.
 • Voorstel tot uitkering van een brutodividend van € 0,68 per aandeel over het volledige boekjaar 2017, tegen coupon nr. 8 en coupon nr. 9 (91,04% geconsolideerde pay-out ratio). Na aftrek van de roerende voorhef ng van 15% bedraagt het nettodividend € 0,58 per aandeel.
 • De Vennootschap verwacht over boekjaar 2018 een minimum van € 24 miljoen aan huurinkomsten te realiseren en heeft de intentie om over boekjaar 2018 een brutodividend uit te keren van € 0,72 per aandeel of een nettodividend van € 0,61 per aandeel.
 • Meer regionale spreiding: investeringen in Wallonië en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Care Property Invest mocht in september 2017 haar eerste EPRA BPR Gold Award in ontvangst nemen.
 • De algemene vergadering van de Vennootschap zal plaatsvinden op 16 mei 2018 (datum is gewijzigd tegenover deze vermeld in de Tussentijdse Verklaring van de raad van bestuur 3de kwartaal 2017).

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud