shareholder

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

Care Property Invest kondigt aan een op 8 april 2021 gedateerde transparantiekennisgeving te hebben ontvangen. Ten gevolge van een kapitaalverhoging uitgevoerd door Care Property Invest, daalde het globale percentage van de door KBC Asset Management NV uitoefenbare stemrechten op 26 juni 2020 onder de 3%.

Hiertoe is op grond van artikel 18 §1 j° artikel 6 §3 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, een melding aan de emittent en de FSMA vereist.

Lees hier het volledige persbericht.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie