shareholder

Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 december 2019 om 10 uur.

©Care Property Invest

Aangezien op de eerste buitengewone algemene vergadering van 29 november 2019 het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, worden de aandeelhouders, bestuurders en commissaris van Care Property Invest NV (de “Vennootschap” of “CP Invest”) hierbij opnieuw uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap (de “BAV”) bij te wonen die zal worden gehouden op woensdag 18 december 2019 om 10 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, teneinde te beraadslagen over, mutatis mutandis, dezelfde agenda en voorstellen van besluit als die van de buitengewone algemene vergadering van 29 november 2019, zoals hieronder wordt beschreven.

Deze BAV heeft tot doel de statuten van de Vennootschap te wijzigen, om (i) de machtiging aan de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal, zoals goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering d.d. 16 mei 2018 uit te breiden en (ii) een aantal clausules opgenomen in de kredietovereenkomsten met Argenta en Belfius aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen.

Statutenwijziging

Kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 W.Venn. met betrekking tot de uitbreiding van de machtiging toegestaan kapitaal, zoals goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2018, en de bijzondere omstandigheden waarin de raad van bestuur gebruik kan maken van het toegestaan kapitaal en de hierbij nagestreefde doeleinden.

Aangezien dit om een loutere kennisname gaat, is er geen voorstel van besluit opgenomen met betrekking tot dit agendapunt.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud