shareholder

Resultaat keuzedividend

Schoten, België – 19 juni 2020 Na afloop van de keuzeperiode voor het keuzedividend dat Care Property Invest tijdens de algemene vergadering van 27 mei 2020 aanbood aan haar aandeelhouders, kan zij bevestigen dat in totaal 52,22% van de dividendrechten verbonden aan de aandelen met coupon nr. 11 (m.b.t. het dividend voor het boekjaar 2019) ingeleverd zijn tegen nieuwe aandelen, wat leidt tot een versterking van het eigen vermogen van € 6.970.784,32, dewelke een verdere groei van het vastgoedportfolio moet bewerkstelligen

Hiervoor werden vandaag 273.091 nieuwe gewone aandelen uitgegeven tegen een vastgestelde uitgifteprijs van € 25,5255 per aandeel, binnen het kader van het toegestaan kapitaal, voor een totaal uitgiftebedrag van € 6.970.784,32 (€ 1.624.754,91 in kapitaal en € 5.346.029,41 in uitgiftepremie). Deze aandelen werden vandaag toegelaten voor verhandeling op Euronext Brussels (ISIN BE0974273055).

Bijgevolg wordt het maatschappelijk kapitaal van Care Property Invest voortaan vertegenwoordigd door een totaal van 21.918.213 aandelen. De dividendrechten die niet werden ingebracht, goed voor een totaal netto uit te keren bedrag van € 6.377.576,94, worden vandaag in cash uitbetaald.

Samenvatting resultaat keuzedividend Keuzemogelijkheden voor de aandeelhouders:
(I) de inbreng van zijn netto-dividendrechten in het kapitaal van de Vennootschap, in ruil voor nieuwe gewone aandelen;
(II) uitbetaling van het dividend in geld; of
(III) een combinatie van beide voorgaande opties.

Versterking eigen vermogen door keuzedividend: € 6.970.784,32

% ingebrachte dividendrechten verbonden aan aandelen met coupon nr. 11: 52,22%

Aantal nieuw uitgegeven gewone aandelen door het keuzedividend en het totale uitgiftebedrag hieraan verbonden: 273.091 aandelen voor een totaal uitgiftebedrag van € 6.970.784,32

Kapitaal Care Property Invest vanaf 19 juni 2020: € 130.402.408,30

Totaal aantal aandelen Care Property Invest vanaf 19 juni 2020 (coupon nr. 13, delen in het resultaat vanaf 29 mei 2020): 21.918.213 aandelen

Netto totaal uit te keren bedrag in cash niet-ingebrachte dividendrechten: € 6.377.576,94

Openbaarmaking met toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (Transparantiewet) Ingevolge de voltooiing van deze kapitaalverhoging en de uitgifte van 273.091 nieuwe aandelen voor een totale uitgifteprijs van € 6.970.784,32 (€ 1.624.754,91 in kapitaal en € 5.346.029,41 in uitgiftepremie), bedraagt het totale geplaatste kapitaal van Care Property Invest vanaf 19 juni 2020 voor beurs, € 130.402.408,30. Het kapitaal wordt vanaf diezelfde datum vertegenwoordigd door 21.918.213 volledig volgestorte gewone aandelen. Er zijn geen bevoorrechte aandelen of aandelen zonder stemrecht, noch converteerbare obligaties of warrants die recht geven op aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen in geval van (o.m.) het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels).

Naast de wettelijke drempels, voorzien de statuten van Care Property Invest, met toepassing van artikel 18, §1 van de Transparantiewet, een bijkomende statutaire drempel van 3%.

Lees het volledige persbericht hier.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud