shareholder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 1ste kwartaal 2022

Voor verdere informatie betreffende het vastgoed van de verworven projecten verwijzen we naar de individuele persberichten op de website, www.carepropertyinvest.be/investeren/persberichten/.

Intrede op de Ierse zorgvastgoedmarkt

Om haar strategisch groeiplan verder te ontvouwen, maakte Care Property Invest in de loop van het eerste kwartaal van 2022 haar intrede op de Ierse zorgvastgoedmarkt met als eerste transactie de verwerving op 25 februari 2022 van “Ballincurrig Care Centre”, een bestaand woonzorgcentrum in Ballincurrig (County Cork). Het project beschikt over een totale capaciteit van 55 woongelegenheden en heeft een conventionele waarde van circa € 6,2 miljoen.

De aantrekkingskracht om te investeren in de Ierse zorgvastgoedmarkt ligt voornamelijk in een snel vergrijzende bevolking, het (reeds bestaande) tekort aan rusthuisbedden, de mogelijkheden die deze relatief immature markt biedt, een solide financieringssysteem vanuit de Ierse overheid en een consolidatietrend op niveau van de exploitanten.

Advertentie

Care Property Invest heeft de ambitie om haar portefeuille op korte termijn verder uit te breiden waarvoor zij oa. een gezamenlijke intentieverklaring heeft afgesloten met Silver Stream Healthcare, één van de grootste aanbieders van residentiële zorg voor ouderen in Ierland en heeft na afsluitdatum dan ook reeds enkele bijkomende projecten aangekondigd.

Voor meer details mbt de verworven projecten in Ierland verwijzen we naar de punten ‘1.1.3. Projecten 1ste kwartaal 2022 in Ierland’ en ‘1.2.1.2 Bijkomende projecten in Ierland’ van dit hoofdstuk en naar de individuele persberichten op onze website www.carepropertyinvest.be

De Ierse zorgvastgoedmarkt

Ierland kent een relatief jonge bevolking, waarvoor er tegen 2051 een versnelde vergrijzingsgolf wordt voorspeld. Zo schat het Centraal Bureau voor de Statistiek in dat de bevolking van 65 jaar en ouder tussen 2016 en 2051 met 145% zal toenemen. Voor de 80+’ers wordt over diezelfde periode zelfs een toename van maar liefst 347% voorspeld. Deze vergrijzingsgolf gaat hand in hand met een hoge levensverwachting, dewelke momenteel 82,5 jaar bedraagt (mannen en vrouwen gecombineerd) en waarvan wordt verwacht dat deze verder zal stijgen.

De voorspelde groei van deze leeftijdscategorieën zal een grote toename van het aantal rusthuisbedden in het land noodzakelijk maken. Met een totaal van 32.000 woongelegenheden beschikbaar in haar woonzorgcentra, kampt Ierland volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nu al met een capaciteitstekort. Dit aantal komt neer op slechts 4,3 bedden per honderd 65+’ers, daar waar het WHO een minimumaantal van 5 vooropstelt. Tegen 2026 zal er al een tekort zijn van circa 5.500 woongelegenheden en tegen 2031 zullen er echter nog eens 7.500 woongelegenheden extra moeten bijkomen om aan de stijgende vraag naar plaatsen voor ouderenzorg te kunnen voldoen.

Bovenop de vergrijzing zijn een aanzienlijk deel van de publieke woonzorgcentra sterk verouderd, waardoor deze niet voldoen aan de verstrengde kwaliteitsnormen die de Health Information and Quality Authority (HIQA) vanaf 2021 oplegt. Een herontwikkeling of verbouwing van deze woonzorgcentra dringt zich dan ook op waarbij een goede kosten-batenverhouding van belang is ter voorkoming dat deze zelfs de deuren moeten sluiten, wat op hun beurt dan weer opportuniteiten biedt voor de private zorgvastgoedmarkt. Ook wat betreft het introduceren van alternatieve woonvormen zoals “assisted living”, een concept dat nog volledig onbekend is voor de Ierse zorgsector, ligt hier het speelveld meer dan ooit open.

Wat exploitanten betreft, is er sprake van een traditioneel erg gefragmenteerde markt met kleinschalige spelers, waar de laatste jaren merkbaar een consolidatieproces op gang is gekomen, dat zich de komende jaren zal verderzetten. Zo hebben recent verschillende internationale spelers hun weg gevonden op de Ierse markt.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie