shareholder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Verwerving van een woonzorgcentrum met assistentiewoningen in Lier (BE) via een inbreng in natura

In navolging van het persbericht gepubliceerd op 17 juni 2020, meldt Care Property Invest de verwerving van het woonzorgcomplex “Dungelhoeff” in Lier. Deze transactie werd gerealiseerd d.m.v. een succesvolle kapitaalverhoging via een inbreng in natura. Het nieuwbouwproject, dat slechts enkele dagen geleden opgeleverd werd, bestaat uit een woonzorgcentrum met 128 woongelegenheden, inclusief een centrum voor herstelverblijf met 7 plaatsen, en een groep van 30 assistentiewoningen.

Om deze uitbreiding van de portefeuille te realiseren, verwierf de Vennootschap 100% van de aandelen in Apollo Lier NV, de vennootschap die eigenaar is van het vastgoed van dit project. De geslaagde inbreng in natura van alle aandelen van Apollo Lier NV in het kapitaal van Care Property Invest, leidt tot een kapitaalverhoging (incl. uitgiftepremie) van € 26.532.633,22 in ruil voor de uitgifte van 1.124.968 aandelen Care Property Invest aan een uitgifteprijs van (afgerond) € 23,59 per aandeel. Het project wordt uitgebaat door Vulpia Care groep op basis van een nieuwe langetermijnhuurovereenkomst van het type “triple net” met een looptijd van minimum 27 jaar (verlengbaar en jaarlijks indexeerbaar).

Peter Van Heukelom, CEO van Care Property Invest; “Met de verwerving van het project Dungelhoeff bouwen wij verder aan de geografische uitbreiding van onze Vlaamse zorgvastgoedportefeuille. Inclusief deze investering, bestaat onze portefeuille uit 130 effectief verworven projecten. Niet alleen zijn wij uiterst tevreden met de verhoging in reële waarde van onze portefeuille die deze transactie met zich meebrengt, maar ook met de bestendiging van onze band met de zorgexploitant Vulpia Care groep, waarmee we nu voor maar liefst de achtste keer in zee gaan.

Advertentie

De exploitatie

Het project wordt uitgebaat door de Vulpia Care groep, één van de grootste Belgische spelers in de ouderenzorg. Vulpia kan steunen op maar liefst 25 jaar ervaring en baat ondertussen 40 zorgsites uit, waar de groep meer dan 2.600 medewerkers tewerkstelt

Overzichtsfiche

Lier - Dungelhoeff
Datum closing 17 november 2021
Adres: Kazernedreef, 2500 Lier, België
Exploitant: Vulpia Care groep
Capaciteit: Woonzorgcentrum met 128 woongelegenheden – Nieuwbouw 128 kamers (128 éénpersoonskamers) en 30 assistentiewoningen
Project:
Het woonzorgcentrum biedt plaats aan 128 bewoners in 128 éénpersoonskamers, waarvan er 7 ingericht zijn voor kortverblijven. Het beschikt over een inpandige dokterspraktijk, kinésitherapiepraktijk, kapsalon en pedicureruimte. Er is een restaurant aanwezig op het gelijkvloers. Buiten is er een mooie tuin met terras waar bewoners met hun bezoekers kunnen genieten van een drankje. De groep van assistentiewoningen omvat 30 comfortabele appartementen.
Ligging:
In een rustige groene buurt, doch slechts 10 minuten wandelen van het bruisende centrum van Lier, waar zich diverse banken, winkels en supermarkten bevinden. Goede bereikbaarheid met de wagen (R16, N14 en N10) en met het openbaar vervoer door bushaltes op slechts 200 en 400 meter afstand en een treinstation dat slechts 750 meter verderop ligt.
Bouw-/ renovatiejaar: 2021
Transactie: Overname van 100% van de aandelen in Apollo Lier NV
Type contract: Nieuwe langetermijnhuurovereenkomst van het type “triple net” (verlengbaar en jaarlijks indexeerbaar) met een looptijd van minimum 27 jaar.
Totale investeringswaarde Circa € 26,5 miljoen.
Financiering Inbreng in natura

De transactie

Op 17 juni 2020 kondigde Care Property Invest het akkoord aan m.b.t. de verwerving van “Dungelhoeff” in Lier door de verwerving van 100% van de aandelen in Apollo Lier NV. Zonet werd deze verwerving afgerond door een inbreng in natura van de aandelen van voormelde vennootschap in het kapitaal van Care Property Invest binnen het kader van het toegestaan kapitaal, door een beslissing van de raad van bestuur van de Vennootschap. De transactie heeft geleid tot een versterking van het eigen vermogen van € 26.532.633,22 waarvan een bedrag van € 6.692.997,12 werd toegewezen aan de post kapitaal en een bedrag van € 19.839.636,10 aan de post uitgiftepremies.

De inbreng werd vergoed door 1.124.968 nieuwe aandelen.

De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bedraagt ongeveer € 23,59 en is gelijk aan het gemiddelde van de volumegewogen gemiddelde aandelenprijs (VWAP) van Care Property Invest van 5 beursdagen voor 17 november 2021 (de datum van de inbreng niet inbegrepen), min een gebruikelijke, marktconforme korting. De 1.124.968 nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen, met dien verstande dat zij worden uitgegeven met coupon nr. 15 en volgende aangehecht en zullen derhalve delen in het resultaat van de Vennootschap over het lopende boekjaar vanaf 10 november 2021. Hiertoe werd coupon nr. 14, met betrekking tot het brutodividend die het recht vertegenwoordigt om het deel van de dividenden te ontvangen die toegewezen kunnen worden voor de periode startend op 1 januari 2021 en eindigend 9 november 2021, onthecht op 10 november 2021 voor beurstijd.

Het project zal vanaf vandaag bijkomende huurinkomsten genereren voor de Vennootschap.

Openbaarmaking overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (Transparantiewet)

Naar aanleiding van de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen op 17 november 2021 in het kader van deze transactie, bedraagt het totale kapitaal van de Vennootschap per 17 november 2021 € 160.226.674,72.

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door een totaal aantal stemrechtverlenende effecten van 26.931.116. Het totaal aantal stemrechten bedraagt 26.931.116.

Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de algemene vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgeving ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels). Naast de wettelijke drempels bepaalt artikel 15 van de statuten van de Vennootschap een bijkomende statutaire drempel van 3%.

Lees hier het volledige persbericht.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie