shareholder

Cofinimmo gaat door met investeringen in Nederlands zorgvastgoed

©Guy Puttemans

Op 19.07.2018, ondertekenden Cofinimmo en Fundis een overeenkomst met opschortende voorwaarden met betrekking tot de verwerving van een site gelegen in Hillegersberg, een deelgemeente van Rotterdam. Op deze locatie zijn een geriatrisch revalidatiecentrum gebouwd in 1966 en een woonzorgcentrum gebouwd in 1999 gevestigd.

Cofinimmo zal de zware renovatie van het revalidatiecentrum en de afbraak en heropbouw van het woonzorgcentrum financieren. De aankoopprijs van de huidige site en het budget van de werken bedragen samen 23 miljoen EUR. De oplevering van de werken is voorzien eind 2020. De huidige zorg zal geleverd blijven tijdens de ganse looptijd van de werken die in verschillende fasen zullen verlopen. De nieuwe gebouwen zullen, verspreid over een bovengrondse oppervlakte van nagenoeg 11 000 m², 27 plaatsen in het zorgpension, 60 plaatsen in de geriatrische revalidatie en 48 plaatsen voor de langdurige zorg aanbieden.

De instellingen zullen uitgebaat worden door Fundis, waarmee Cofinimmo een ‘dubbel netto’ 1 huurovereenkomst afsloot met ingang op de aankoopdatum, die na de oplevering van de werken zal worden herzien naar een looptijd van 25 jaar. De huur zal jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de Nederlandse consumentenprijzenindex. Het brutohuurrendement van de transactie na werken zal ongeveer 6 % bedragen.

Fundis participeert in bedrijven die zorg en diensten leveren voor gezondheid en welbevinden aan chronisch zieken en kwetsbare ouderen. De organisatie vertegenwoordigt een omzet van ongeveer 150 miljoen EUR en telt ongeveer 4 000 medewerkers.

Deze verwerving werd opgenomen in de pijplijn van investeringen onder ‘due diligence’ die op 20.06.2018 werd aangekondigd in het kader van de kapitaalverhoging van Cofinimmo die met succes op 02.07.2018 werd afgesloten.

Jean-Pierre Hanin, Chief Executive Officer van Cofinimmo: “Deze verwerving toont eens te meer aan dat wij onze zorgvastgoedportefeuille verder wensen te diversifiëren in de verschillende landen waar wij actief zijn. Wij onderzoeken momenteel andere investeringsopportuniteiten in dit land.”

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud