shareholder

Nieuwe CEO voor Cofinimmo

©Sofie Van Hoof

Het mandaat van Jean-Edouard Carbonnelle als Afgevaardigd Bestuurder vervalt op het einde van de volgende Gewone Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden op 09.05.2018. Jean-Edouard Carbonnelle heeft ervoor gekozen om geen vernieuwing van zijn mandaat te vragen. De Raad van Bestuur en de personeelsleden van Cofinimmo bedanken hem alvast voor zijn belangrijke bijdrage tot de verwezenlijking van de strategische doelstellingen en de ontwikkeling van de Groep.

Onder voorbehoud van de goedkeuring door de FSMA heeft de Raad van Bestuur vandaag Jean-Pierre Hanin gecoöpteerd als Bestuurder van de Groep, met onmiddellijke ingang.

De Raad van Bestuur zal de benoeming van Jean-Pierre Hanin als Bestuurder voorleggen aan de Algemene Vergadering van 09.05.2018. Onder voorbehoud van deze benoeming en van de goedkeuring door de FSMA, zal hij door de Raad worden aangesteld als Chief Executive Officer en Managing Director, en wordt hij in dit verband tevens Voorzitter van het Directiecomité.

Vanaf 01.03.2018 en tot de Gewone Algemene Vergadering van 09.05.2018 zal Jean-Pierre Hanin optreden als Speciaal Adviseur van de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Jean-Pierre Hanin heeft een licentiaatsdiploma in de Rechten behaald op de KUL. Hij heeft tevens een Master in Fiscaal Management van de Solvay Handelsschool en een LL.M. van Georgetown University. Hij is zijn carrière begonnen als advocaat. Hij is vervolgens aan de slag gegaan bij verschillende internationale groepen om er achtereenvolgens financiële

en managementfuncties op te nemen, waaronder Chief Financial Officer en Chief Executive Officer van de Lhoist Groep, wereldleider in kalk en dolomiet. In de recentste jaren was hij actief als Chief Financial Officer dan verantwoordelijke van de afdeling 'Building Performance' bij de Etex Groep, gespecialiseerd in bouwmaterialen. In het kader van zijn functies was hij gedurende meer dan 20 jaar actief in verschillende regio's over heel de wereld en heeft hij er zowel consolidatie- als ontwikkelingsactiviteiten uitgeoefend.

Jacques van Rijckevorsel, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Cofinimmo, verklaart : "De Raad van Bestuur is verheugd om Jean-Pierre Hanin te mogen verwelkomen als toekomstige CEO en Managing Director van de Vennootschap. Zijn persoonlijkheid, vaardigheden en ervaring komen zeer goed overeen met onze ondernemingsvisie op de verdere ontwikkeling van de Groep. Wij hebben het volste vertrouwen in zijn welslagen."

Naar aanleiding van de ontslagneming van Jérôme Descamps als Bestuurder-directeur van Cofinimmo1, zal Jean-Edouard Carbonnelle vanaf vandaag toezien op de financiële teams en activiteiten in afwachting van de benoeming van een nieuwe Chief Financial Officer.

1 Zie ons persbericht van vandaag inzake de resultaten 2017 op onze website.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud