shareholder

Resultaten van de uitoefening van de terugkoopoptie van bevoorrechte aandelen

Centre de soins pour personnes atteintes d'un handicap mental - Alphen aan den Rijn (NL) ©cofinimmo

Cofinimmo heeft op 28.05.2019 aangekondigd om een van haar dochtervennootschappen – Gestone III NV – als houder van de terugkoopoptie van de bevoorrechte aandelen I (ISIN-code BE0003811289) en II (ISIN-code BE0003813301) aan te duiden, overeenkomstig artikel 8.3 van de statuten. Zij heeft de beslissing van Gestone III NV bekendgemaakt om gezegde terugkoopoptie uit te oefenen.

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap, heeft Cofinimmo de houders van bevoorrechte aandelen de mogelijkheid gegeven om de conversie van hun bevoorrechte aandelen in gewone aandelen (verhouding 1:1) aan te vragen gedurende een maand, namelijk van 29.05.2019 tot 30.06.2019.

Tijdens deze periode heeft Cofinimmo conversie-aanvragen gekregen voor 97,5% van de bevoorrechte aandelen die nog in circulatie waren. Deze conversies zullen per notariële akte vastgesteld worden op 12.07.2019 en zullen aanleiding geven tot de uitgifte en levering van in totaal 680.603 nieuwe gewone aandelen van de vennootschap.

Er werd op 30.06.2019 geen conversie aangevraagd voor 1.257 bevoorrechte aandelen I en 15.875 bevoorrechte aandelen II. Hierdoor zullen deze bevoorrechte aandelen teruggekocht worden door Gestone III NV. Deze aankoop zal op 12.07.2019 plaatsvinden.

De terugkoopprijs van de bevoorrechte aandelen is volgens de statuten vastgelegd op hun uitgifteprijs, zijnde 107,89 EUR voor de bevoorrechte aandelen I en 104,44 EUR voor de bevoorrechte aandelen II.

De terugkoopprijs van de niet-geconverteerde bevoorrechte aandelen zal op 12.07.2019 gestort worden op het rekeningnummer van de betrokken houders, zoals vermeld in het aandeelhoudersregister (bij gebrek aan een geldig rekeningnummer, zullen de betrokken bevoorrechte aandelen overgedragen worden aan Gestone III NV, mits toewijzing van de terugkoopprijs aan de Deposito- en Consignatiekas).

Gestone III NV heeft een conversie-aanvraag ingediend bij Cofinimmo voor de bevoorrechte aandelen die zij heeft teruggekocht. Deze conversie in gewone aandelen zal ook vastgesteld worden op 12.07.2019. Vanaf deze datum zal het kapitaal van Cofinimmo uitsluitend vertegenwoordigd worden door 25.849.283 gewone aandelen.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud