shareholder

5e editie van Open Innovation Challenge van Elia groep focust op innovatieve oplossingen voor offshore windtoepassingen

Elia groep, een Europese groep van transmissienetbeheerders (TNB), die actief is in België (Elia) en in het noordoosten van Duitsland (50Hertz), organiseert voor de vijfde keer haar Open Innovation Challenge (OIC). De wedstrijd wil de industrie verbinden met het bredere ecosysteem van startups en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). Dit om innovatie te stimuleren en te versnellen richting een succesvolle energietransitie die bijdraagt tot een koolstofneutrale samenleving. Gezien de grote vraag naar elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, zal Europa zijn windpotentieel verder op zee moeten benutten. De exploitatie van het offshore net gaat dan ook een nieuwe ontwikkelingsfase in, en dat brengt uitdagingen en kansen voor innovatie met zich mee.

Startups en kmo's die willen deelnemen aan de Open Innovation Challenge van Elia groep kunnen hun idee insturen in vier vooraf gedefinieerde categorieën: (1) duurzaamheid, (2) beheer en onderhoud op afstand, (3) netintegratie en(4) outside-the-boxoplossingen.

Duurzaamheid

Advertentie

Hier zoeken we oplossingen om ecosystemen te beschermen en te bevorderen en tegelijkertijd de ecologische voetafdruk in de bouw en exploitatie van het offshore net te verminderen.

Beheer en onderhoud op afstand

Technologieën zoals Internet of Things (IoT), robottechnologie, artificiële intelligentie (AI), virtual reality (VR) enaugmented reality (AR) kunnen de efficiëntie en kwaliteit van foutdetectie en onderhoud verhogen. Ze kunnen ook de behoefte aan fysieke tussenkomst verminderen om de veiligheid van de operaties te verbeteren en meer flexibiliteit bieden.

Integratie in het net

Hier draait het om oplossingen die technische uitdagingen aanpakken, zoals het integreren van offshore kabels in het net, het verbeteren van de voorspellingen en het faciliteren van de sectorkoppeling.

Outside-the-boxoplossingen

Het offshore net is een middel om elektriciteit van offshore windturbines naar het net te transporteren. Er kunnen bijkomende voordelen zijn in meerdere gebieden, zoals offshore datacenters, energieopwekking (getijdenenergie),visserij, telecommunicatie en wetenschappelijk onderzoek. Verras ons en daag ons uit! In het kader van de Europese Green Deal is het de bedoeling om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. Offshoreenergie zal een sleutelrol spelen bij het bereiken van dit ambitieuze doel dankzij het beschikbare potentieel op zee,het hogere rendement van de windturbines en de snel afnemende kosten van de technologie voor offshorewindenergie. De exploitatie van het offshore net gaat echter een nieuwe ontwikkelingsfase in en wordt geconfronteerd met uitdagingen op vlak van zowel de infrastructuur als de exploitatie. Deze uitdagingen zorgenervoor dat er mogelijkheden zijn voor innovatie.

Lees hier het volledige persbericht.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie