shareholder

Elia en Energinet starten studie naar haalbaarheid hybride interconnector tussen België en Denemarken

Chris Peeters, CEO Elia Group

BRUSSEL – KOPENHAGEN | De netbeheerders Elia (BE) en Energinet (DK) hebben een werkgroep opgericht die de haalbaarheid onderzoekt van een onderzeese kabel tussen België en Denemarken. Die zou de hoogspanningsnetten van beide landen over een afstand van meer dan 600 km met elkaar verbinden. Tegen eind 2021 moet duidelijk zijn of het project zowel economisch als technisch uitvoerbaar is. Er wordt gekeken naar een zogenaamd hybride concept. De interconnector zou aan Deense kant verbonden zijn met een nieuw te bouwen energie-eiland op 80 km van de Deense kust waar op termijn een grootschalig windpark van 10 GW op aangesloten wordt. Zo zou België ook rechtstreekse toegang krijgen tot hernieuwbare energieproductie in bulk wat nodig is om onze energie intensieve industrie te decarboniseren en de Europese klimaatdoelstellingen te halen.

De start van de haalbaarheidsstudie volgt op het politieke samenwerkingsakkoord dat vorige week ondertekend is door de Belgische en Deense ministers van Energie, Tinne Van der Straeten en Dan Jørgensen. Het project past in de uitvoering van de Europese Green Deal om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn. Om dit te realiseren, wil Europa de huidige capaciteit van 25 GW offshore wind optrekken tot 300 GW. Om de productie tot bij de verbruikerscentra aan land te brengen, is een vermaasd onderzees elektriciteitsnet nodig waar hybride interconnectoren belangrijke bouwstenen van zijn.

Het realiseren van de Belgisch-Deense kabel is een belangrijke volgende stap in het verduurzamen van ons elektriciteitssysteem. Het zou de eerste keer zijn dat ons land verbonden is met een nieuwe elektriciteitsmarkt die verder ligt dan onze buurlanden. Dankzij de hybride technologie krijgen we ook rechtstreekse toegang tot grote windparken in de verre noordelijke Noordzee met een andere meteorologische dynamiek dan voor onze kust. Dat geeft een grotere bevoorradingszekerheid en zal onze energie-intensieve industrie helpen om voort te decarboniseren – Chris Peeters, CEO Elia Group

Advertentie

Elia en Energinet zijn toonaangevende netbeheerders in het ontwikkelen, bouwen en uitbaten van hoogspanningsinfrastructuur op zee. Beide hebben ervaring met onderzeese HVDC-interconnectoren (hoogspanningsgelijkstroom).   Elia nam begin 2019 Nemo Link in gebruik, Belgiës eerste onderzeese interconnector met het Verenigde Koninkrijk. Eind 2020 realiseerde Energinet -samen met Elia’s Duitse dochter 50Hertz- het Combined Grid Solution project, ’s werelds eerste hybride interconnector tussen Denemarken en Duitsland.

De samenwerking tussen Energinet en 50Hertz krijgt eventueel nog een vervolg. Een werkgroep onderzoekt de mogelijkheid voor een tweede hybride interconnector in de Baltische zee. De kabels zouden via een aansluiting op het Deense Bornholm eiland eveneens verbonden zijn met offshore windparken.

Ik ben zeer verheugd deze belangrijke samenwerkingsovereenkomst met Elia te ondertekenen. België wordt een volledig nieuwe buur voor Denemarken. Met dit project kunnen we voortbouwen op de goede en innoverende samenwerking die we gehad hebben met Elia’s Duitse dochterbedrijf 50Hertz – Thomas Egebo, CEO Energinet

Als de interconnector tussen België en Denemarken gerealiseerd wordt, zal de kabel door de territoriale wateren van 4 landen lopen: België, Nederland, Duitsland en Denemarken. Met een lengte van meer dan 600 km kan het de langste onderzeese gelijkstroomkabel (HVDC) ter wereld worden.


Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie