shareholder

Acquisitie van een gebouw Jourdanstraat te 1060 Brussel

©HIB

Home Invest Belgium NV heeft op heden een gebouw verworven van ± 5.800 m² en 69 parkings, gelegen te 1060 Brussel (Sint-Gillis), Jourdanstraat 89-103, in de onmiddellijke nabijheid van de Louiza-wijk.

Home Invest Belgium heeft het gebouw aangekocht van de NV AXA Belgium - vertegenwoordigd door AXA IM – Real Assets - voor een bedrag in lijn met de reële waarde bepaald door de erkende vastgoedexpert van de vennootschap, Winssinger & Vennoten NV. Deze acquisitie werd gefinancierd met bestaande kredietlijnen.

Het kantoorgebouw zal het voorwerp uitmaken van een reconversie naar een residentieel gebouw. De vennootschap heeft het architectenbureau Studio Farris aangesteld om de reconversiestudies uit te voeren en is van plan een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning in te dienen in de loop van het tweede kwartaal van 2017. Eens opgeleverd, zal het gebouw - dat ongeveer 55 appartementen zou omvatten - deel uitmaken van de cluster waarvan de GVV in deze wijk reeds eigenaar is (samengesteld uit de drie gebouwen Bosquet-Jourdan, Jourdan 85 en Jourdan-Monnaies). De totale investering (acquisitie, studies en werken) zal ongeveer 17 miljoen euro bedragen en het verwachte aanvangsrendement zal ±5,25% bereiken eens het gebouw volledig in exploitatie is. De voorlopige oplevering van de werken is voorzien in de loop van 2020.

Deze informatie wordt meegedeeld op basis van artikel 8 van het Koninklijk Besluit betreffende GVV’s van 13 juli 2014, rekening houdend met het feit dat de NV AXA Belgium¹ kan beschouwd worden als controlerende entiteit of rechtspersoon die een participatie aanhoudt in Home Invest Belgium in de zin van artikel 37 van de GVV-wet van 12 mei 2014.

Deze transactie is in het belang van Home Invest Belgium en beantwoordt aan de strategische objectieven van de GVV naar uitbreiding en verjonging van haar portefeuille toe. Deze transactie ligt perfect in lijn met het beleggingsbeleid van de vennootschap in residentiële gebouwen, met name in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De transactie werd gerealiseerd aan marktconforme voorwaarden.

Lees het persbericht hier.

1 Op basis van de laatste transparantieverklaring houdt de NV AXA BELGIUM 17,02% van het maatschappelijk kapitaal van de GVV aan.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud