shareholder

Openbaarmaking transparantiekennisgeving

Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (de transparatiewet)

1. Samenvatting van de kennisgeving

Overeenkomstig de transparantiewet kondigt Home Invest Belgium aan op 11 mei 2020 een kennisgeving te hebben ontvangen van Stavos Real Estate BV, Stichting Administratiekantoor Stavos, Liévin Van Overstraeten, Hans Van Overstraeten, Johan Van Overstraeten, Bart Van Overstraeten, Cocky NV, V.O.P. NV en Sippelberg NV waaruit blijkt dat Stavos Real Estate BV 430.000 aandelen heeft overgedragen aan Sippelberg NV op 7 mei 2020. De kennisgeving betreft een overdracht tussen twee vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep, namelijk de groep Van Overstraeten.

2. Inhoud van de kennisgeving

De kennisgeving daterend van 11 mei 2020 vanwege Stavos Real Estate BV, Stichting Administratiekantoor Stavos, Liévin Van Overstraeten, Hans Van Overstraeten, Johan Van Overstraeten, Bart Van Overstraeten, Cocky NV, V.O.P. NV en Sippelberg NV waaruit blijkt dat Stavos Real Estate BV 430.000 aandelen heeft overgedragen aan Sippelberg NV op 7 mei 2020, bevat de volgende informatie:
 • Redenen van de kennisgeving: de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
 • Kennisgeving door een moederonderneming of een controlerende persoon
 • Kennisgevingsplichtige persoon: Stavos Real Estate BV, Liévin Van Overstraeten, Hans Van Overstraeten, Johan Van Overstraeten, Bart Van Overstraeten, Cocky NV, V.O.P. NV en Sippelberg NV
 • Transactiedatum: 7 mei 2020
 • Onderschreden drempel: 25%
 • Noemer: 3.299.858
 • Details van de kennisgeving:
  • Sippelberg NV heeft 430.000 aandelen.
  • Stavos Real Estate BV heeft 338.422 aandelen.
  • Liévin Van Overstraeten heeft 871 aandelen.
  • Hans Van Overstraeten heeft 6.640 aandelen.
  • Johan Van Overstraeten heeft 1.231 aandelen.
  • Bart Van Overstraeten heeft 1.095 aandelen.
  • Cocky NV heeft 131 aandelen.
  • V.O.P. NV heeft 102.575 aandelen.
  • BMVO 2014 heeft 0 aandelen.
  • Zij hebben samen 880.965 aandelen Home Invest Belgium. Dit aantal is ongewijzigd gebleven na de transactie.
 • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:
  • Stavos Real Estate BV wordt voor 97% gecontroleerd door de maatschap BMVO 2014.
  • De maatschap BMVO 2014 wordt voor 25% gecontroleerd door de Stichting Administratiekantoor Stavos en 75% door de Maatschap Van Overstraeten.
  • De Maatschap Van Overstraeten wordt voor 99,9% gecontroleerd door de Stichting Administratiekantoor Stavos.
  • De Stichting Administratiekantoor Stavos wordt gecontroleerd door Liévin, Hans, Johan en Bart Van Overstraeten.
  • Cocky NV wordt voor 99,9% gecontroleerd door de Maatschap Van Overstraeten.
  • V.O.P. NV wordt voor 99,9% gecontroleerd door Stavos Real Etate BV.
  • Sippelberg NV wordt voor 75% gecontroleerd door V.O.P. NV en 25% door de Stichting Administratiekantoor Stavos.
 • Bijkomende informatie:
  • Transparantieverklaring afgelegd naar aanleiding van de overdracht van 430.000 aandelen door Stavos Real Estate BV aan Sippelberg NV.
 • Sippelberg NV heeft 430.000 aandelen.
 • Stavos Real Estate BV heeft 338.422 aandelen.
 • Liévin Van Overstraeten heeft 871 aandelen.
 • Hans Van Overstraeten heeft 6.640 aandelen.
 • Johan Van Overstraeten heeft 1.231 aandelen.
 • Bart Van Overstraeten heeft 1.095 aandelen.
 • Cocky NV heeft 131 aandelen.
 • V.O.P. NV heeft 102.575 aandelen.
 • BMVO 2014 heeft 0 aandelen.
 • Zij hebben samen 880.965 aandelen Home Invest Belgium. Dit aantal is ongewijzigd gebleven na de transactie.
 • Stavos Real Estate BV wordt voor 97% gecontroleerd door de maatschap BMVO 2014.
 • De maatschap BMVO 2014 wordt voor 25% gecontroleerd door de Stichting Administratiekantoor Stavos en 75% door de Maatschap Van Overstraeten.
 • De Maatschap Van Overstraeten wordt voor 99,9% gecontroleerd door de Stichting Administratiekantoor Stavos.
 • De Stichting Administratiekantoor Stavos wordt gecontroleerd door Liévin, Hans, Johan en Bart Van Overstraeten.
 • Cocky NV wordt voor 99,9% gecontroleerd door de Maatschap Van Overstraeten.
 • V.O.P. NV wordt voor 99,9% gecontroleerd door Stavos Real Etate BV.
 • Sippelberg NV wordt voor 75% gecontroleerd door V.O.P. NV en 25% door de Stichting Administratiekantoor Stavos.
 • Transparantieverklaring afgelegd naar aanleiding van de overdracht van 430.000 aandelen door Stavos Real Estate BV aan Sippelberg NV.

3. Varia

Dit persbericht kan op de website van Home Invest Belgium worden geraadpleegd via deze link: https://www.homeinvestbelgium.be/nl/beleggers/persberichten/2016-2/
De kennisgeving kan op de website van Home Invest Belgium worden geraadpleegd via deze link: https://www.homeinvestbelgium.be/nl/beleggers/aandeelhoudersinformatie/

Lees het volledige persbericht hier.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud