shareholder

OPROEPING TOT GAV VAN 2 MEI 2018

©hib - Home Invest Belgium

De aandeelhouders van Home Invest Belgium worden uitgenodigd om de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op 2 mei 2018 om 15u op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Woluwedal 46 te 1200 Brussel.

Alle documentent betreffende deze vergadering worden ter beschikking gesteld op de website van de vennootschap (Algemene Vergaderingen - Home Invest Belgium):

  • Oproeping, met inbegrip van dagorde;
  • Volmacht;
  • Formulier 0m te stemmen per correspondentie;
  • Deelnemingsattest;
  • Het jaarverslag van onze vennootschap met inbegrip van het beheersverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, alsook de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening en het verslag van de commissaris met betrekking tot deze jaarrekeningen;
  • Het curriculum vitae van mevrouw Sophie LAMBRIGHS en de heer LiĆ©vin VAN OVERSTRAETEN (inzake de hernieuwing van hun mandaten).
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud