shareholder

Resultaten 3de trimester 2020

©Home Invest Belgium

Op 30 september 2020 heeft Home Invest Belgium een vastgoedportefeuille1 van € 640,00 miljoen, tegenover € 629,92 miljoen op 31 december 2019, hetzij een toename met 1,6%.

• Kwalitatieve residentiële vastgoedportefeuille
 • Toename van de reële waarde van de vastgoedportefeuille tot € 640,00 miljoen op 30 september 2020.
 • De vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur bestaan voor 89,7% uit residentieel vastgoed.
 • 67,5% van de vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Meer dan 50% van de vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur is jonger dan 10 jaar; meer dan 70% van de vastgoedbeleggingen is jonger dan 20 jaar.
 • Oplevering in het derde kwartaal van 2020 van het woonproject The Factory, een residentiële nieuwbouw met 93 wooneenheden in Molenbeek (Brussel).
• Solide operationele resultaten ondanks COVID-19
 • Stijging van de huurinkomsten met 6,2% tot € 19,81 miljoen in de eerste 9 maanden van 2020.
 • Gemiddelde bezettingsgraad van 94,3% in de eerste 9 maanden van 2020.
• Toename van het EPRA resultaat
 • Toename van het EPRA resultaat met 21,1% naar € 9,94 miljoen in de eerste 9 maanden van 2020 (ten opzichte van € 8,21 miljoen in de eerste 9 maanden van 2019).
 • Toename van het EPRA resultaat per aandeel met 21,1% naar € 3,02 in de eerste 9 maanden van 2020 (ten opzichte van € 2,50 in de eerste 9 maanden van 2019).
• Netto actiefwaarde (NAV) per aandeel
 • Toename van de EPRA NAV per aandeel naar € 99,00 op 30 september 2020 (+3,1% ten opzichte van € 96,00 op 31 december 2019).
• Evenwichtige balansstructuur en sterke liquiditeitspositie
 • Schuldgraad bedraagt 50,98% (GVV-KB) en 49,55% (IFRS) op 30 september 2020.
 • Daling van de financieringskost naar 1,54% in de eerste 9 maanden van 2020 (ten opzichte van 2,11% in de eerste negen maanden van 2019).
 • Home Invest Belgium beschikt over € 32 miljoen vrij beschikbare kredietlijnen.
 • De vennootschap heeft geen vervaldagen van kredietlijnen of obligatieleningen in 2020 en 2021. De eerstvolgende vervaldagen liggen in 2022.
• Dividend
 • De raad van bestuur verwacht dat het brutodividend voor het boekjaar 2020 minstens gelijk zou moeten zijn aan dat van het vorige boekjaar (hetzij € 4,85 per aandeel).
 • De raad van bestuur beslist de uitbetaling van een interimdividend van € 4,25 bruto per aandeel in december 2020 (ten opzichte van € 3,75 bruto in december 2019).

Lees het volledige persbericht hier

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie