shareholder

Richtlijnen voor de organisatie van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 5 mei 2020

©Salim Nesba

Omwille van het verspreidingsrisico van het coronavirus wenst de vennootschap te vermijden dat aandeelhouders fysiek deelnemen aan de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van 5 mei 2020.

Derhalve zal de vennootschap gebruik maken van de mogelijkheid geboden door artikel 6 van het Koninklijk Besluit nummer 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie en alle personen die het recht hebben om de algemene vergadering bij te wonen of hun lasthebbers de fysieke toegang tot de vergadering verbieden. De organisatie van de algemene vergadering zal daarom als volgt plaatsvinden:

- De aandeelhouders zullen hun rechten enkel kunnen uitoefenen door

(i) hetzij vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen via het formulier dat daartoe beschikbaar is op http://www.homeinvestbelgium.be/nl/beleggers/algemene-vergaderingen. Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend de vennootschap bereiken tegen ten laatste op 29 april 2020. Dit kan met alle mogelijke middelen, waaronder bij middel van een e-mail aan aandeelhouders@homeinvest.be met een gescande of een gefotografeerde kopie van het aangevulde en ondertekende stemformulier. Voor het overige dienen zij zich verder te blijven houden aan de deelnemingsvereisten zoals toegelicht in de oproeping.

(ii) hetzij door volmacht te verlenen vóór de algemene vergadering aan de secretaris van de vergadering door middel van het formulier dat beschikbaar is op http://www.homeinvestbelgium.be/nl/beleggers/algemenevergaderingen. Enkel volmachten met specifieke steminstructies zullen meetellen bij de stemming. Deze volmachten moeten volledig ingevuld en ondertekend de vennootschap bereiken tegen ten laatste 29 april 2020. Dit kan met alle mogelijke middelen, waaronder bij middel van een e-mail aan aandeelhouders@homeinvest.be met een gescande of een gefotografeerde kopie van het aangevulde en ondertekende volmachtformulier. Voor het overige dienen zij zich verder te blijven houden aan de deelnemingsvereisten zoals toegelicht in de oproeping.

- De specifieke steminstructies in geldige volmachten die de vennootschap reeds ontving, maar waarvan de volmachthouder niet de secretaris is, zullen wel mee in aanmerking worden genomen, zonder dat de volmachthouder op de vergadering aanwezig kan zijn. - De uitoefening van het vraagrecht gebeurt alleen schriftelijk op de manier aangegeven in de oproeping. Deze vragen dienen ten laatste tegen 29 april 2020 de vennootschap te bereiken bij middel van een e-mail aan aandeelhouders@homeinvest.be. De vennootschap zal de vragen schriftelijk beantwoorden op de website van de vennootschap.

Lees het volledige persbericht hier.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud