shareholder

IMMOBEL plant een obligatie-uitgifte voor particuliere beleggers

RAC @IMMOBEL

IMMOBEL kondigt aan dat het vanaf 4 oktober 2019 een obligatie-uitgifte op 7½ jaar (de ‘schijf van 7½ jaar’) zal lanceren voor een totaal minimumbedrag van 50.000.000 EUR en een totaal maximumbedrag van 75.000.000 EUR. De obligaties zullen worden uitgegeven in de vorm van een openbaar aanbod in België dat openstaat voor particuliere beleggers en, in zekere mate, gekwalificeerde beleggers. De obligaties zullen genoteerd worden op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

De obligaties worden uitgegeven in het kader van het EMTN-programma (Euro Medium Term Note) van IMMOBEL, dat op 24 september 2019 is opgezet. Het EMTN-programma biedt IMMOBEL flexibiliteit voor de plaatsing van obligaties met verschillende looptijden bij gekwalificeerde en particuliere beleggers tot een maximaal uitgiftebedrag van 250.000.000 EUR.

De netto-opbrengsten van de eerste uitgifte van de schijf van 7½ jaar zal door IMMOBEL worden gebruikt voor de financiering van projecten in ontwikkeling en de verdere ontwikkeling van zijn vastgoedportefeuille in Europa.

Belangrijke mededeling

Deze obligaties zijn schuldinstrumenten. Een belegging in obligaties brengt risico's met zich mee. Door in te schrijven op de obligaties lenen de beleggers geld aan IMMOBEL. Laatstgenoemde verbindt zich ertoe intresten op jaarbasis te betalen (mits een korte eerste interestperiode) en de hoofdsom op de vervaldag terug te betalen. Indien IMMOBEL insolvabel is of in gebreke blijft, is het mogelijk dat de beleggers de bedragen waar ze recht op hebben niet terugkrijgen en het risico lopen om hun belegging volledig of deels te verliezen.

Elke beslissing om in deze obligaties te beleggen moet uitsluitend gebaseerd zijn op de informatie in het Basisprospectus van 24 september 2019 en de Definitieve Voorwaarden van 1 oktober 2019 (met inbegrip van de daarin bijgevoegde samenvatting van de uitgifte). Beleggers dienen het Basisprospectus volledig te lezen (en in het bijzonder het gedeelte ‘Risicofactoren’ op pagina's 13 tot 28 van het Basisprospectus) alsmede de Definitieve Voorwaarden (met inbegrip van de daarin bijgevoegde samenvatting van de uitgifte) alvorens te beleggen in de obligaties.

De uitgifteprijs bedraagt 100 % van de nominale waarde van de obligaties. De aanbiedingsprijs bedraagt 101,875 % van de nominale waarde van de obligaties, die de uitgifteprijs en een commissie voor de verkoop en distributie omvat. De brutocoupons bedragen 3,000 %, die op 14 april van elk jaar, en voor de eerste keer op 14 april 2020, zullen worden uitbetaald. De bruto actuariële rendementen op basis van de aanbiedingsprijzen bedragen 2,722 %, terwijl de netto actuariële rendementen (d.w.z. het brutorendement waarvan de roerende voorheffing van 30 % is afgetrokken) 1,831 % zullen bedragen.

De netto-opbrengsten van de uitgifte van de obligaties worden verwacht 74.912.150 EUR te bedragen na aftrek van de kosten (in het geval het totale nominale bedrag waarvoor de obligaties worden uitgegeven 75.000.000 EUR bedraagt) of 49.912.150 EUR na aftrek van de kosten (in het geval het totale nominale bedrag waarvoor de obligaties worden uitgegeven 50.000.000 EUR bedraagt).

De obligaties worden beheerst door het Belgisch recht en geven recht op een terugbetaling van 100 % van hun nominale waarde op de vervaldag, namelijk 14 april 2027.

De nominale waarde van de obligaties bedraagt 1.000 EUR en de minimale inleg bedraagt ook 1.000 EUR.

De inschrijvingsperiode is geopend van 4 oktober 2019 (09.00 uur) tot 8 oktober 2019 (17.30 uur) onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting door IMMOBEL vanaf 4 oktober 2019 om 17.30 uur. De betaaldatum van de obligaties is vastgesteld op 14 oktober 2019. Particuliere beleggers wordt aangeraden om in te schrijven op de obligaties op de eerste handelsdag van de inschrijvingsperiode vóór 17.30 uur.

BELFIUS en BNP PARIBAS FORTIS fungeren als Joint Lead Managers. BELFIUS is ook gemandateerd als agent in de context van het EMTN-programma.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud