shareholder

IMMOBEL realiseert in de eerste zes maanden van 2019 een nettowinst op recordniveau van eur 56,4 miljoen

De bedrijfsopbrengsten van IMMOBEL stegen in de eerste helft van 2019 met 44,1 % tot EUR 140,8 miljoen, terwijl de EBITDA[1] en de nettowinst (groepsaandeel) respectievelijk EUR 67,2 miljoen en EUR 56,4 miljoen bedroegen. Dit resulteert in een nettowinst van EUR 6,43/aandeel tegenover EUR 1,71/aandeel in dezelfde periode vorig jaar. Hiermee behaalt het in de eerste zes maanden alleen al een resultaat die het jaarresultaat van het recordjaar 2018 evenaart.

Het bedrijf behoudt een sterke balans, met een eigen vermogen van EUR 380,7 miljoen en een nettoschuld van EUR 446,9 miljoen per eind juni 2019, met een schuldgraad van 54 %.

IMMOBEL verwierf in het eerste semester 91.600 m² aan nieuwe projecten in België, Duitsland en Frankrijk met een “expected sales value”[2] van meer dan EUR 550 miljoen en versterkte zo zijn portefeuille zowel in het residentiële segment als in het kantoorsegment. Met een “expected sales value” voor de volledige portefeuille van EUR 4,4 miljard wordt verwacht dat het bedrijf ook de komende jaren sterke resultaten zal blijven leveren, mede dankzij uitzonderlijke transacties, zoals die zich voordeden in 2019, maar die in de toekomst wellicht frequenter zullen voorkomen.

Na afsluitdatum verwierf IMMOBEL 100 % van Nafilyan & Partners, zijn dochtermaatschappij voor residentiële ontwikkeling in Frankrijk.

Vanaf 23 September zal IMMOBEL worden opgenomen in de BEL Mid index, de Mid-Cap stock Index van Euronext Brussel, dankzij de toegenomen interesse van beleggers in IMMOBEL.

[1] EBITDA (Earnings Before Interest, Depreciation and Amortization) verwijst naar de bedrijfswinst voor aftrek van afschrijvingen en waardeverminderingen (zoals opgenomen in de Administratiekosten)

[2] “Expected sales value” is de totale verwachte toekomstige omzet (Groepsaandeel IMMOBEL) van alle projecten in portefeuille

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud