shareholder

Op één dag plaatst IMMOBEL met succes obligaties voor een bedrag van 100 MEUR met een looptijd van 5 jaar

©Immobel

IMMOBEL heeft de private plaatsing van obligaties, die vervallen in 2022, afgesloten en heeft op één dag 100 MEUR, hetzij het vooropgestelde maximum, opgehaald aan een intrestvoet van 3 %.

De obligaties werden geplaatst bij institutionele en private beleggers, voornamelijk in België, in Frankrijk en in het Groot Hertogdom Luxemburg, na een book building proces waarbij BNP Paribas Fortis en Degroof Petercam optraden als Joint Lead Managers en Joint Bookrunners. Voor deze transactie werd IMMOBEL geadviseerd door Linklaters en de Joint Lead Managers door NautaDutilh.

De terugbetaling van de obligaties zal gebeuren aan 100 % van de nominale waarde. Een coupon van 3 % bruto zal op de jaarlijkse vervaldag worden uitgekeerd. Deze obligaties zullen noteren op Alternext Brussels. De documentatie daartoe is beschikbaar op de site www.immobel.be.

Dankzij deze transactie bevestigt IMMOBEL haar financiële strategie en haar wens om haar ontwikkelingsportefeuille verder uit te breiden, zowel in België als in het buitenland, en dit in de drie sectoren waarin IMMOBEL actief is, te weten de residentiele ontwikkeling, de ontwikkeling van kantoren en de activiteit verkavelingen”, licht Alexander Hodac, Chief Executive Officer, toe. “De uitgifte zal de Vennootschap toelaten om verder te groeien en haar aanwinsten te optimaliseren ten voordele van al haar aandeelhouders. Ze zal ook toelaten haar financieringen te diversifiëren, de maturiteit van haar financieringen te verlengen en een verlaging van haar gemiddelde financieringskost te bekomen”, besluit Valéry Autin , Chief Financial Officer.

Lees het persbericht hier.

©Immobel

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud