shareholder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Montea ontwikkelt cleantech recycle faciliteit voor Re-Match te Tiel

Montea ontwikkelt voor Re-Match te Tiel een duurzaam cleantech recycle- en distributiecentrum van 9.700 m² op een terrein van 31.800 m². ✓ De ontwikkeling is een onderdeel van een groter terrein van 48 ha dat Montea in 2018 heeft verworven. De opstallen op het terrein werden intussen gesloopt en het gehele terrein werd bouwrijp gemaakt. De locatie is multimodaal en goed bereikbaar vanaf de A15. De site ligt aan het Amsterdam-Rijnkanaal & De Waal en beschikt over eigen kadefaciliteiten. Na voltooiing van deze ontwikkeling voor Re-Match is er op de site nog 45 ha bestemde grond beschikbaar voor ontwikkeling die intussen verhuurd blijft aan Recycling Kombinatie REKO B.V. (voor de opslag en verwerking van restafval) en Struyk Verwo Infra B.V. ✓ Het duurzame gebouw zal bestaan uit ca. 8.500 m² warehouse, 500 m² kantoren en ca. 700 m² mezzanine en beschikt over een groot buitenterrein. ✓ Montea verwelkomt Re-Match als nieuwe klant die het gebouw zal huren voor een vaste periode van 20 jaar. ✓ De totale investering bedraagt ongeveer € 12 miljoen. Het netto aanvangsrendement van deze transactie bedraagt 7,2%. Het herontwikkelen van bestaande brownfield locaties past in de duurzaamheidsambities van Montea. De lange termijn heront-wikkelingslandbank bedraagt ongeveer 1.500.000 m², waarop in de toekomst minimaal 750.000 m² logistieke vastgoedoplossingen kunnen ontwikkeld worden.

Ontwikkeling recyclagecentrum op bedrijventerrein te Tiel

In september 2018 heeft Montea een terrein met een totale oppervlakte van 47,9 ha te Tiel1 verworven. Op dit terrein start Montea met de bouw van een recycle- en distributiecentrum van 9.700 m² voor Re-Match. Het terrein is goed bereikbaar vanaf de A15, ligt aan het Amsterdam-Rijnkanaal & De Waal en beschikt over een eigen kadefaciliteiten.“De gemeente Tiel verwelkomt deze innovatieve koploper in de kunstgrasrecycling. Tiel wil toekomstgerichte bedrijven aantrekken die meerwaarde bieden en banen van de toekomst opleveren.” zegt wethouder Ben Brink van de gemeente Tiel. “Re-Match Nederland biedt met hun geavanceerde fabriek een goede oplossing voor een groeiend milieu- en grondstoffenprobleem. Re-Match heeft voor Tiel gekozen vanwege de uitstekende verbindingen met de rest van het land. Dat, en de aanwezigheid van een groeiend aantal samenwerkende en duurzaam opererende bedrijven, maakt Tiel tot een uiterst geschikte vestigingsplaats.”

Duurzame technieken staan centraal in dit project: het gebouw wordt full-electric, regenwater zal worden hergebruikt en het dak wordt uitgerust met zonnepanelen. De site zal door Re-Match in Q4 2021 in gebruik worden genomen, het nieuwe gebouw zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 worden opgeleverd. Re-Match Nederland B.V. tekende een huurovereenkomst voor een vaste periode van 20 jaar.

Nieuwe huurovereenkomst met Re-Match

Re-Match is het eerste en enige bedrijf die het volledige kunstgrassysteem recyclet en dat is geaccrediteerd met Environmental Technology Verification (ETV) van de EU. Zij bieden sportaccommodaties en stadions de mogelijkheid om zich op een veilige en milieuvriendelijke manier van hun versleten kunstgras te ontdoen.Het nieuwe recyclagecentrum zal 35 voltijdse banen creëren en zal capaciteit bieden om ruim 2 miljoen vierkante meter kunstgrasveld per jaar te recyclen (280 volledige velden) uit Nederland en België.Het nieuwe gebouw wordt gerealiseerd door Aan de Stegge Twello.

Klimaatdoelstellingen mee helpen realiseren

Vorige week lanceerde Montea haar eerste Duurzaamheidsrapport (Duurzaamheidsrapport 2020 | Montea). Hierin bundelt Montea alle ambities en initiatieven die het mogelijk moeten maken om op middellange (2030) en lange (2050) termijn essentiële stappen te zetten in de verduurzaming van Montea en haar operaties. Montea zal blijven inzetten op de ontwikkeling van multifunctionele, multimodale en energie-efficiënte gebouwen die rekening houden met de levenscyclus en de circulariteit van materialen, bouwafval vermijden en tegelijkertijd ook waken over het welzijn van (de medewerkers van) onze klanten.“De weg naar ‘Paris Proof’ portefeuille is ingezet. Wij zullen onze expertise in logistiek vastgoed blijven gebruiken voor de ontwikkeling van duurzame langetermijn-investeringen die meerwaarde voor onze klanten creëren.” Jo De Wolf, CEO Montea

Lees hier het volledige persbericht.

 

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie