Shareholder

Retail Estates

De openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap Retail Estates nv is een nichespeler, gespecialiseerd in de terbeschikkingstelling van perifeer winkelvastgoed gelegen aan de rand van woonkernen of langs invalswegen naar stedelijke centra. Retail Estates nv verwerft deze onroerende goederen van derden of bouwt en commercialiseert winkelpanden voor eigen rekening. De panden hebben een bebouwde oppervlakte tussen 500 m² en 3.000 m². Een typisch winkelpand heeft een gemiddelde oppervlakte van 1.000 m². Per 30 juni 2021 heeft Retail Estates nv 988 panden in portefeuille met een winkeloppervlakte van 1.163.725m², verspreid over België en Nederland. De bezettingsgraad van de portefeuille bedraagt op 30 juni 2021 97,22% ten opzichte van 97,07% op 31 maart 2021. De reële waarde van de geconsolideerde vastgoedportefeuille van Retail Estates nv per 30 juni 2021 wordt door de onafhankelijke vastgoeddeskundigen geschat op 1.702,90 mio EUR. Retail Estates nv is genoteerd op Euronext Brussels en Euronext Amsterdam en heeft het statuut van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap.

Partner Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. Om hun visie, ideeën en oplossingen te delen met de De Tijd-community. De betrokken partners zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud.