shareholder

Ter Beke reageert met betrekking tot de berichtgeving over de recall bij haar Nederlandse dochter Offerman B.V.

Naar aanleiding van de berichtgeving van vandaag in de pers omtrent een recall van vleeswaren in de Nederlandse markt door haar Nederlandse dochtervennootschap Offerman B.V. omwille van een mogelijke listeriabesmetting op haar locatie in Aalsmeer (Nederland), wenst Ter Beke als volgt te reageren:

De recall werd op 3 oktober 2019 uitgevoerd door Offerman na overleg met de Nederlandse Voedselen Warenautoriteit (NVWA) en overeenkomstig de geldende regels en procedures. De beslissing tot recall werd genomen nadat recente resultaten van kwaliteitscontroles door Offerman Aalsmeer en de NVWA geëvalueerd werden. Het initiatief om deze producten ruim terug te roepen was een voorzorgsmaatregel.

Ter Beke wenst te benadrukken dat de mogelijke besmetting en de recall enkel producten uit de Offerman locatie Aalsmeer betreft. Alle betrokken klanten werden reeds op 3 oktober 2019 door Offerman geïnformeerd. Geen enkele andere locatie van de groep is betrokken.

Naast de recall nam en neemt Offerman ook alle verdere voorzorgsmaatregelen. Zo werden de activiteiten op de locatie Aalsmeer, mede op vraag van de NVWA, tijdelijk stopgezet om toe te laten de aard van de besmetting verder te onderzoeken en alle noodzakelijke maatregelen te nemen voor de toekomst.

Wij namen ook kennis van de melding van de NVWA en het Nederlands Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, als zou bij ziektegevallen in Nederland, waaronder drie overlijdens en een miskraam, dezelfde listeria-stam zijn aangetroffen als in de Offerman locatie in Aalsmeer. We staan momenteel in contact met de relevante autoriteiten en we staan volledig achter verder onderzoek.

Offerman neemt daarin zelf de nodige acties en verleent haar volledige medewerking aan de bevoegde autoriteiten.

Wij wensen met al deze acties duidelijk te maken tegenover onze klanten en de consument dat voedselveiligheid voor ons de hoogste prioriteit is.

De financiële impact van de recall en de tijdelijke stopzetting van activiteiten bij Offerman Aalsmeer op de resultaten van de groep is op dit ogenblik nog niet in te schatten. Indien zou blijken dat deze impact materieel is, zal Ter Beke de markt daarover verder informeren. 

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud