shareholder

Update recall Offerman Aalsmeer Ter Beke stelt resultaatsverwachting 2019 bij

In aansluiting bij het persbericht van 4 oktober 2019 omtrent de recall van producten afkomstig uit de Aalsmeer (Nederland) locatie van onze Nederlandse dochter Offerman, wenst Ter Beke volgende verdere informatie te delen:

Sinds 3 oktober 2019 ging en gaat onze aandacht in de eerste plaats naar het organiseren van de terugroep uit de markt van alle relevante producten, in blijvende samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en onze klanten. Deze voorzorgsmaatregel, die wij bewust zeer ruim hebben uitgerold, wordt zo snel en efficiƫnt mogelijk en volgens alle geijkte regels en procedures uitgevoerd.

Wij begrijpen de media-aandacht rond de melding van de NVWA en het Nederlands Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, als zou bij ziektegevallen in Nederland, waaronder drie overlijdens en een miskraam, dezelfde listeria-stam zijn aangetroffen als in de Offerman locatie in Aalsmeer. Wij zijn zelf, als familiaal beursgenoteerd bedrijf, ten zeerste geschrokken door deze melding. Over de bewering als zou dit duiden op een causaal verband tussen beide, hebben wij op dit ogenblik geen verdere informatie. Offerman staat in contact met de relevante autoriteiten en wij verlenen onze medewerking aan alle verder onderzoek.

Voedselveiligheid heeft voor Ter Beke de hoogste prioriteit. De recente gebeurtenissen zullen ons enkel aansporen onze inspanningen op dit gebied, in samenspraak met de bevoegde autoriteiten, nog verder op te voeren.

Zoals aangekondigd wensen wij de markt ook te informeren omtrent de financiƫle impact van de recall en de tijdelijke stopzetting van activiteiten bij Offerman Aalsmeer op de resultaten van de groep.

Op basis van onze eerste inschattingen in dit verband, zien wij ons genoodzaakt onze eerdere vooruitzichten, met name dat het onderliggende EBITDA-resultaat voor 2019 dat van 2018 zou overtreffen, neerwaarts bij te stellen.

De totale impact van de recall en de tijdelijke stopzetting van activiteiten in Aalsmeer op het onderliggende EBITDA-resultaat van de groep voor 2019 kan ongeveer 10% bedragen. Ter Beke neemt alle mogelijke maatregelen om deze impact maximaal te reduceren en zal hierover verder communiceren naar aanleiding van de bekendmaking van de jaarresultaten 2019.

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De Partner zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud